Utrzymanie mieszkania podrożało w 2011 roku o prawie 7%

Budownictwo

Aż o 6,7% podniosły się w 2011 roku koszty związane z utrzymaniem mieszkania. Choć dane za grudzień były nieco lepsze od tych za listopad i tak sytuacja wygląda źle. Niektre pozycje w domowym...

16.01.2012

Nowy wykaz zalecanych szczepień ochronnych

BHP

Bezpieczeństwo pracownikw, ktrzy w ramach swoich obowiązkw zawodowych mają styczność z czynnikami biologicznymi zależy m.in. od szczepień ochronnych. Nowy wykaz czynności zawodowych i zalecanych...

16.01.2012

Egzaminy sędziowskie w ministerstwie 1, 7 i 8 marca

Osobami uprawnionymi do przystąpienia do tego egzaminu są aplikanci sądowi, którzy nie zdali egzaminu w pierwszym terminie lub do niego nie przystąpili i posiadają uprawnienia do jego składania....

15.01.2012

Nie jest przesądzone, które sądy będą wydziałami

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości sędzia Grzegorz Wałejko poinformował posłów, że resort prowadzi analizę uwag, jakie są zgłaszane w toku konsultacji roboczych, co do ostatecznego...

15.01.2012

Sukces prokuratora Piątka i sędzi Jethon

Prawnicy

Prokurator Piotr Piątek, naczelnik krakowskiego pionu śledczego IPN odniósł niewatpliwy sukces. Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Ewa Jethon podzieliła jego argumenty o stanie wojennym jako związku...

14.01.2012

Będzie burzliwa dyskusja w sprawie zmian w prokuraturze

W środę 25 stycznia w gmachu Sądu Najwyższego odbędzie się seminarium p.t. Przyszły model polskiej prokuratury. Udział wezmą: PG Andrzej Seremet, Stanisław Dąbrowski I prezes SN, Jarosław Gowin -...

14.01.2012

Internet górą. Kanada zmieni prawo wyborcze

Kanadyjski rząd uznał, że lepiej nie walczyć z internetem, tylko tak zmienić prawo dotyczące wyborów, by zrezygnować z zakazu podawania wyników przed zamknięciem lokali wyborczych.

14.01.2012