Większy ruch w zarządach kancelarii

Rynek

Na rynku usług prawnych trwa nieustanny ruch. Jednak tym razem migracje dotyczą nie tylko szeregowych pracowników. Odchodzą także ci najbardziej doświadczeni: szefowie działów, a nawet partnerzy czy...

12.09.2012

Samorządowcy gotowi na Samorządowy Kongres Oświatowy

Samorząd terytorialny

Związek Miast Polskich podziękował wszystkim samorządom, które zgłosiły się na Samorządowy Kongres Oświatowy. Współorganizowana przez ogólnopolskie organizacje gmin i powiatów debata odbędzie się...

12.09.2012

Strategia marketingowa w kancelarii podatkowej

Doradca podatkowy

Prowadzenie każdej działalności gospodarczej związane jest z koniecznością podejmowania szeroko rozumianych działań marketingowych. W dobie narastającej konkurencji oraz nasycenia rynku firmami...

12.09.2012

EBC może dostać prawo nakładania kar na banki

Europejski Bank Centralny jako nowy nadzorca bankowy w strefie euro dostanie nowe uprawnienia, m.in. do nakładania kar finansowych na banki, które nie będą respektować jego decyzji - wynika ze...

12.09.2012