Rada Europy rekomenduje pakiet praw dla LTBG

Ustanowienie związków partnerskich i karanie za akty nienawiści motywowane homofobią czy transfobią - to rekomenduje Polsce i innym krajom Rady Europy komisja ds. równości i niedyskryminacji...

20.03.2013

Strefa euro gotowa nadal pomagać Cyprowi

Strefa euro odnotowała odrzucenie przez parlament cypryjski planu pomocy zaaprobowanego w ub. sobotę przez ministrów finansów eurogrupy i postanowiła podtrzymać swoją ofertę pomocy rządowi w w...

20.03.2013

Znamy finalistów III edycji Top 500 Innovators

Aż 116 młodych uczonych wygrało w trzeciej edycji rządowego programu Top 500 Innovators. W czerwcu odbędzie się uzupełniająca rekrutacja tak, aby w 2013 roku łącznie 160 uczonych mogło skorzystać z...

20.03.2013

Gdańsk szuka partnera do budowy parkingów

29 marca mija termin na składanie wniosków na zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacje ogólnodostępnych parkingów w Gdańsku. Podstawą realizacji przedsięwzięcia będzie umowa o...

20.03.2013

Sejm wraca do parytetów na listach wyborczych

W Sejmie wraca sprawa parytetów na listach wyborczych - w czwartek posłowie zajmą się projektem Ruchu Palikota w tej sprawie. W porządku obrad jest też propozycja Parlamentarnej Grupy Kobiet...

20.03.2013

Nowi sędziowie powołani na stanowiska

Prawnicy

19 osób powołanych zostało przez Prezydenta RP do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w sądach powszechnych i adeministracyjnych.

20.03.2013

PiS: termy Warmińskie to nieuzasadniona inwestycja

Samorząd terytorialny

PiS zarzucił marszałkowi woj. warmińsko-mazurskiego Jackowi Protasowi (PO), że lokalizacja Term Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim jest nieuzasadniona. PiS uważa, że budowa term w tym miejscu jest...

20.03.2013

Organizacje-wydmuszki nie zablokują łupków

Ekolodzy oburzają się, że zamyka się przed nowymi organizacjami możliwość opiniowania wydobycia. To tama dla ekoterroryzmu odpowiada branża. Resort środowiska jest za ograniczenim praw organizacji...

20.03.2013