SN: narkotyk w organizmie, to także jest posiadanie

Sąd Najwyższy podjął wczoraj uchwałę, w której stwierdził, że posiadanie środka odurzającego lub psychotropowego to jest każde władanie takim środkiem lub substancją, a więc także jego użycie lub...

28.01.2011

PGE odwołała się od decyzji UOKiK ws. Energi

Polska Grupa Energetyczna odwołała się w piątek od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zakazującej przejęcia przez nią Energi - poinformował Maciej Chmielowski z biura prasowego UOKiK....

28.01.2011

Błąd w obliczeniu ceny a omyłka rachunkowa

Przez błąd w obliczeniu ceny, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 Prawa zamówień publicznych w związku z art. 84 k.c., należy rozumieć błąd w oświadczeniu woli, a zatem taki sposób obliczenia ceny, który...

28.01.2011

Grypa w szkołach

Samorząd terytorialny

W związku ze zwiększoną zachorowalnością na grypę, tak sezonową jak i nową A/H1N1, Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz Państwowym Zakładem Higieny opublikowały zalecenia dla szkł w celu...

27.01.2011

Rząd zachęca do zbiorowych zamówień publicznych

Od 1 stycznia 2011 r. działa Centrum Usług Wspólnych, dzięki któremu można organizować wspólne przetargi na zakup sprzętu i usług dla administracji rządowej. Rządowe prognozy przewidują, że związane...

27.01.2011

Nowe stanowiska pracy dla pracowników samorządowych

Samorząd terytorialny

W wyniku przeprowadzonej kontroli NIK utworzone zostaną nowe stanowiska pracy w starostwach. Projekt stosownego rozporządzenia został już przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury.

27.01.2011

Polska przed ETS za VAT od biur podróży

Komisja Europejska zdecydowała w czwartek o wniesieniu skargi do Trybunału Sprawiedliwości przeciw ośmiu państwom Unii, w tym i Polsce, w związku z niewłaściwym wdrożeniem przepisów o VAT w...

27.01.2011

Zamiast resortowej - wewnętrzna kontrola skarbowa

Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o kontroli skarbowej, w miejsce kontroli resortowej jednostek organizacyjnych administracji celnej, podatkowej oraz kontroli skarbowej podległych ministrowi...

27.01.2011