Polskie przepisy zaskarżone do Luksemburga

Zamówienia publiczne

Komisja Europejska skierowała skargę do Trybunału w związku z nieprawidłową implementacją unijej dyrektywy. To ostatni dzwonek dla Polski, by w końcu wprowadzić zmiany przepisów regulujących...

30.01.2014

W Polsce brak zintegrowanej opieki dla seniorów

Polska nie wdrożyła jak dotąd żadnego modelu opieki senioralnej. Brak kierunkowych rozwiązań wyraża się między innymi nikłą liczbą specjalistów geriatrów, ponieważ lekarze nie widzą perspektyw dla...

30.01.2014

Frombork stara się o status uzdrowiska

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu pozytywnie zaopiniowała rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nadania statusu uzdrowiska miastu Frombork. Wniosek do Ministerstwa Zdrowia w sprawie potwierdzenia...

30.01.2014

Olsztyn: zakończono zimowe liczenie nietoperzy

Środowisko

Ponad 3,5 tys. nietoperzy hibernujących w podziemnym kanale burzowym odkryto podczas zimowego liczenia tych zwierząt w Olsztynie. W ocenie chiropterologów jest to drugie w kraju pod względem...

30.01.2014

Olsztyn podniósł opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień

Samorząd terytorialny

Radni Olsztyna zdecydowali w środę o podniesieniu opłaty za pobyt w miejscowej izbie wytrzeźwień. Osoby tam doprowadzone będą musiały zapłacić za noc 300 zł tj. o 50 zł więcej niż dotychczas.

30.01.2014