Holandia chce podnieść wiek emerytalny do 67 lat

Rząd Holandii poinformował o osiągnięciu porozumienia ze związkami zawodowymi i pracodawcami w sprawie podniesienia wieku emerytalnego z 65 do 67 lat, co ma złagodzić obciążenia finansowe, związane...

11.06.2011

SN: występujący ze spółki zostawia nieruchomość

Wypowiedzenie udziału wspólnika w spółce cywilnej, gdy majątek wspólny obejmuje nieruchomość, nie wymaga aktu notarialnego Wystarczającą podstawą wykreślenia z księgi wieczystej wspólnika...

11.06.2011

Nie mnożyć uchwał

Samorząd terytorialny

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego powinien w jednym akcie rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe j.s.t. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu rekomenduje RIO w Lublinie.

10.06.2011

Większa odpowiedzialność gmin za los bezdomnych zwierząt

Samorząd terytorialny

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 4257), schroniska dla zwierząt będą mogły prowadzić wyłącznie...

10.06.2011

Gminy nie wiedzą, jak wybierać ławników

Prawnicy

W trakcie konkursu zmieniają się zasady. Są wątpliwości, czy stosować nowe czy stare kryteria. Wybór ławników może zostać sparaliżowany. Konsekwencją mogą być odwołania niewybranych

10.06.2011

Sędzia komisarz odwoła zastępcę syndyka

Cofnięcie lub zawieszenie przez ministra sprawiedliwości praw wynikających z licencji będzie się wiązało z odwołaniem syndyka, zarządcy i nadzorcy sądowego, a także ich zastępców.

10.06.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski