W minioną sobotę Sejm przerwał swe inauguracyjne posiedzenie - poinformowano wtedy, że będzie ono kontynuowane w dniach 8-9 grudnia.
Wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak (PSL) powiedział w środę PAP, że władze Sejmu postanowiły przyspieszyć wznowienie obrad, gdyż wpłynął już rządowy projekt tzw. ustawy okołobudżetowej.
"Skoro do Sejmu wpłynął już projekt tej ustawy, to zwlekanie z rozpoczęciem prac nad nim byłoby nieuzasadnione. Stąd decyzja władz Sejmu, aby izba zebrała się jednak wcześniej, niż to było pierwotnie planowane" - wyjaśnił Grzeszczak.
Według planów, 1 grudnia Sejm dokończy swoje pierwsze posiedzenie, na którym posłowie muszą jeszcze wybrać jednego członka Trybunału Stanu i skład komisji ds. służb specjalnych. Następnie, tego samego dnia, ale już na kolejnym posiedzeniu izby, rozpatrzony zostanie projekt ustawy okołobudżetowej.
Przyjęty we wtorek przez rząd projekt tzw. ustawy okołobudżetowej przewiduje podwyżkę akcyzy na diesla i tytoń, a także likwidację tzw. lokat antybelkowych. Zamrożone mają być też wynagrodzenia w budżetówce, sędziów i prokuratorów.
Według CIR rozwiązania te uzupełniają plan finansowy państwa na 2012 r., którego jednym z najważniejszych celów jest zahamowanie szybkiego wzrostu długu publicznego, aby w 2012 r. nie został przekroczony drugi próg ostrożnościowy (55 proc.).
Rząd zdecydował także o ograniczeniu wysokości dotacji z budżetu państwa dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do 30 proc. wydatków Funduszu, przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada także, że szkolenia, staże podyplomowe i rezydentury dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych będą w 2012 r. finansowane ze środków Funduszu Pracy.
Kolejne posiedzenie izby planowane jest w dniach 14-15 grudnia. Wówczas najprawdopodobniej Sejm zajmie się projektem budżetu na 2012 r.
Ostatnie w tym roku posiedzenie Sejmu planowane jest na 21-22 grudnia. (PAP)