MSW: 9 mln 950 tys. zł dla ratowników górskich

W tym roku MSW na zadania realizowane w zakresie ratownictwa górskiego przewidziało środki w wysokości 9 mln 950 tys. zł. W ramach tych środków Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzyma - 6 mln...

14.02.2012

Zmarł wybitny karnista prof. Andrzej Marek

Prawnicy

W wieku 71 lat zmarł wybitny karnista, kierownik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. Andrzej Marek. Był m.in. członkiem komisji zajmujących się...

14.02.2012

Zmiana właściwości miejscowej organów celnych

Wszystkie sprawy związane z obsługą ruchu lotniczego na obszarze właściwości miejscowej Dyrektora Izby Celnej w Warszawie zostaną przekazane Naczelnikowi III Urzędu Celnego w Warszawie.

14.02.2012

Nauki ścisłe wcale nie muszą być nudne

Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha już po raz drugi zaprasza wszystkich gimnazjalistów na warsztaty edukacyjne, które odbędą się na Politechnikach w Warszawie i we Wrocławiu. Zajęcia...

14.02.2012

W kancelarii premiera podpisano Kartę Różnorodności

W kancelarii premierapodczas konferencji zorganizowanej przez pełnomocniczkę ds. równego traktowania Agnieszkę Kozłowską - Rajewiczpodpisano we wtorek Kartę Różnorodności, która jest zobowiązaniem do...

14.02.2012