SN: ustne zwolnienie z pracy prezesa jest skuteczne

Jeśli rada nadzorcza rozwiąże stosunek pracy z prezesem spółki informując go o tym ustnie, a nie wręczając mu wypowiedzenia umowy o pracę na piśmie, to przysługuje mu roszczenie o odszkodowanie,...

11.09.2012

Budowanie zasobów osobistych metodami arteterapii

Florystyka, filcowanie, decoupage, rysunek, uzdrawianie duszy tańcem, teatrem, malarstwem, fotografią... w ostatnim czasie, wraz z doniesieniami z Europy Zachodniej, obserwuje się także i w Polsce...

11.09.2012

USA: ekonomia srebrnych kołnierzyków

Coraz więcej firm w USA decyduje się na zatrudnianie osób 64+ ze względu na ich lojalność, produktywność i przede wszystkim chęci do pracy.

11.09.2012

Sejm ustali, czy likwidować IPN

Dzisiaj Sejm zajmie się projektem ustawy likwidującej lustrację i Instytut Pamięci Narodowej. Prokuratorzy Instytutu mieliby przejść do prokuratur apelacyjnych i rejonowych.

10.09.2012

Poszkodowani przez Finroyal składają pozew grupowy

Rynek

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy po dokonaniu szczegółowej analizy prawnej stwierdziła, że klienci poszkodowani przez Finroyal będą mogli dochodzić przysługujących im roszczeń w postępowaniu...

10.09.2012

Opony zimowe będą obowiązkowe

Od 1 listopada do 15 marca będziemy jeździć na bezpiecznych oponach. Posłowie parlamentarnego Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pracują nad nowelą kodeksu drogowego w tej sprawie.

10.09.2012

Coraz bliżej do porozumienia klimatycznego

Środowisko

Pierwszy projekt tekstu negocjacyjnego dotyczącego kontynuacji Protokołu z Kioto jest gotowy. To wynik zakończonej w Bangkoku nieformalnej sesji negocjacyjnej ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC).

10.09.2012

Handel energią pod większą kontrolą Brukseli

Jeśli państwo UE podpisze z umowę z krajem nie unijnym o zakupie energii, będzie musiało ujawnić te informacje Komisji Europejskiej. We wtorek nad przepisami w tej sprawie głosować będzie Parlament...

10.09.2012