Praca w Konstytucji RP pod specjalną ochroną

Prawo pracy BHP

Konstytucja RP, jako ustawa zasadnicza, potocznie nazywana matką innych ustaw, poprzez zawarte w niej postanowienia jest podstawowym źródłem prawa. W art. 24 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. polski ustawodawca postanowił: Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.

04.10.2021

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży bez finansowania Ministerstwa Zdrowia

Opieka zdrowotna

Minister zdrowia Adama Niedzielski unieważnił konkurs na wybór realizatorów zadania pn. „Centra Wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym” w 2021 roku. Resort tłumaczy, że konkurs został unieważniony, bo żadna z ofert nie spełniała postanowionych oczekiwać.

04.10.2021

Codzienność księgowych i doradców podatkowych niczym górska kolejka

Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

W najbliższą środę, 6 października, odbędzie się bezpłatna konferencja pt. Podatkowy Rollercoaster, czyli codzienność księgowych i doradców podatkowych. Wydarzenie będzie okazją do wymiany doświadczeń i myśli z ekspertami i branżowymi praktykami. Zapisy do udziału w spotkaniu już ruszyły. Uczestnikom gwarantujemy m.in. bezpłatny dostęp do LEX-a.

04.10.2021

Opłatę za posiłek w stołówce ustala dyrektor szkoły

Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Należność ta nie może być wyższa niż tzw. „wsad do kotła”, czyli koszty zakupu produktów użytych do przygotowania posiłku. Bez znaczenia są więc wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i koszty utrzymania stołówki.

04.10.2021

Handel tonie w długach

Prawo gospodarcze

Z danych z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych BIK wynika, że nieuregulowane na czas zadłużenie całego handlu wobec dostawców i banków wynosi już 8,39 mld zł i jest to najwyższa sektorowa zaległość. Zadłużenie tej branży w okresie pandemii wzrosło o 640 mln zł, a najbardziej długi hurtowych sprzedawców żywych zwierząt.

04.10.2021

Attorney-at-law, advocate, counsellor-at-law i associate - angielski rządzi w polskich kancelariach

Prawnicy

Konkurencja na rynku prawniczym jest duża, w Polsce działa coraz więcej zagranicznych firm i ich filii, a polskie działają na zagranicznych rynkach. To wpływa też na kancelarie, bo muszę oferować również międzynarodowe wsparcie. Polskim nazwowm i tytułom prawniczym coraz częściej towarzyszą angielskie odpowiedniki począwszy od aplikantów - trainee attorney-at-law skończywszy na kancelaryjnych ekspertach czyli "counsel".

04.10.2021

Będzie można pochować partnera, ale tylko gdy napisze testament

Koniec rodzinnych sporów o to, kto wybierze wieńce i ułoży listę gości na stypie – a przynajmniej pozornie. Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych pozwoli wybrać osobę, która będzie odpowiedzialna za pochówek, wciąż jednak – w przypadku osób mniej zapobiegliwych, nie uwzględni partnera lub partnerki.

04.10.2021

Dron z polisą OC. Ubezpieczyciele muszą dostosować ofertę

Transport Ubezpieczenia

Operatorzy, którzy użytkują bezzałogowy statek powietrzny o masie startowej od 0,25 kg do 20 kg, będą musieli mieć polisę OC za szkody powstałe w związku z wykonywaną operacją – przewiduje projekt ustawy zmieniającej ustawę – Prawo lotnicze. W projekcie jednak nie ma mowy o zakresie ubezpieczenia.

04.10.2021

Trwają porządki po byłym szefie w Głównym Inspektoracie Pracy

W Głównym Inspektoracie Pracy wciąż trwa postępowanie wyjaśniające, dotyczące m.in. polityki kadrowej poprzedniego kierownictwa, czyli z czasów urzędowania Wiesława Łyszczka. Już wiadomo, że w 2020 roku, 34 osoby w PIP otrzymywały wyższą pensję niż GIP. Wszystkie były zatrudnione na stanowiskach kierowniczych.

04.10.2021

Sędzia z rekomendacji KRS - przed nieważnością wyroku można się jeszcze bronić

Kredyty frankowe

Co zrobić, gdy sprawę frankową rozpatruje sędzia nominowany z rekomendacji nowej Krajowej Rady Sądownictwa? Złożyć wniosek o wyłączenie sędziego, czy nic nie robić i czekać na ruch drugiej strony? Jedni prawnicy - w tym prof. Ewa Łętowska - radzą wnioskować, inni – nie. Kto jednak chce mieć pewność, że wyrok nie zostanie unieważniony, powinien dążyć do ustalenia, że dany sędzia jest bezstronny i niezawisły.

04.10.2021

Portal informacyjny sądu ma być bardziej funkcjonalny, tyle że działa... różnie

Wymiar sprawiedliwości

W najbliższych tygodniach mają zacząć działać dwie nowe funkcjonalności portalu informacyjnego sądu. W aplikacji biurowej będzie automatycznie pokazywać się data doręczenia pism, a adwokaci i radcy prawni będą je dostawać do skrzynki odbiorczej tak, by nie przeoczyli korespondencji sądowej wśród innych wiadomości. Z ankiety przeprowadzonej wśród adwokatów i radców wynika, że największym problemem są wciąż różnice między poszczególnymi sądami.

04.10.2021

Szwed o projekcie „S” w sprawie emerytur stażowych: Warto go rozpatrzyć

Domowe finanse Emerytury i renty

W czwartek „Solidarność” złożyła w biurze podawczym Sejmu 235 tys. podpisów popierających inicjatywę ustawodawczą „Emerytura za staż”. Zgodnie z nim, emerytura stażowa będzie przysługiwała osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn.

02.10.2021

Rzecznik generalny TSUE: Wykluczenie pracowników domowych z zasiłków dla bezrobotnych sprzeczne z prawem UE

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne

Przepisy prawne, które wykluczają pracowników domowych w Hiszpanii z kręgu beneficjentów zasiłków dla bezrobotnych w sytuacji, gdy w skład tej kategorii pracowników wchodzą prawie wyłącznie kobiety, są sprzeczne z prawem Unii – uważa Maciej Szpunar, rzecznik generalny. Jego zdaniem, stanowi to dyskryminację pośrednią ze względu na płeć, u podstaw której nie leżą uzasadnione cele, które nie są związane z jakąkolwiek dyskryminacją ze względu na płeć.

02.10.2021

Sprawa z gruntu przegrana? Finał sporu nie zawsze jest oczywisty

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Zdarza się, że pełnomocnik strony przewiduje, że sąd może wydać wyrok niekorzystny dla jego klienta. Analiza przepisów, akt sprawy i doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw mogą stwarzać u niego przeświadczenie, że wygrana w sądzie może być nieosiągalna. Nie oznacza to jednak, że tak na pewno się stanie.

02.10.2021

Polska w europejskiej czołówce pod względem przeprowadzania cesarskich cięć

Pacjent Opieka zdrowotna

W Polsce ponad 40 proc. porodów odbywa się przez cesarskie cięcie. Jak podaje resort zdrowia w „Rządowym Programie kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021-2023”- to jeden z najwyższych wskaźników w Europie, wyższy od średniej plasującej się na poziomie 25 proc. I efekt m.in. medykalizacji porodów.

02.10.2021

Bywa, że obraz po babci widnieje na liście... zabytków

Prawo karne

Toczy się coraz więcej spraw o kradzież lub przywłaszczenie cennych dzieł sztuki. Zdarza się, że przywłaszczają je nie tylko osoby prywatne, ale i szacowne muzea. Handel skradzionymi dziełami sztuki nadal często służy praniu pieniędzy, ale także finansowaniu terroryzmu. Aby temu zapobiec, przepisy europejskie wprowadzają wymóg stosowania należytej staranności. Trudność polega na tym, że rynek dóbr kultury w Polsce nie jest w ogóle uregulowany.

02.10.2021

Innowacyjne kierunki w cenie - uczelnie kształcą specjalistów od gier i dna morskiego

Dla studenta

Uczelnie, walcząc o studenta, prześcigają się w pomysłach na nowe kierunki studiów. Podążają za zainteresowaniami młodych ludzi. Powstaje groznawstwo, hydrografia morska, social media. Studenci będą rozwijać swoje umiejętności graficzne, ale też uczyć się jak rozpoznawać fake newsy. Innowacyjne kierunki mają dać szansę na dobrą pracę w przyszłości.

02.10.2021

Prezes NRA do Rzecznika Praw Dziecka: dzieci imigrantów potrzebują pomocy

Wymiar sprawiedliwości

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, zwrócił się do Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do udzielenia ochrony, wsparcia i pomocy humanitarnej dzieciom przebywającym w strefie przygranicznej.

02.10.2021

Złotówkowicze jak frankowicze - być może będą chcieli unieważnienia umów

Nieruchomości

Dopóki stopy procentowe są na rekordowo niskim poziomie, to kredytobiorcy złotówkowi płacą niskie raty. Kiedyś jednak stopy pójdą w górę, co uderzy po kieszeni osoby zadłużone w rodzimej walucie na wiele lat. Pojawia się pytanie, czy złotówkowicze będą mogli pójść w ślady kredytobiorców frankowych i żądać unieważnienia umów.

02.10.2021

Czy prawo holdingowe będzie atrakcyjne dla praktyki

Rynek Spółki

Powstanie instrument bezstresowego centralnego sterowania, który pozwala na podjęcie decyzji przez zarząd spółki dominującej, za spółkę zależną. Będzie mogła więc wydać np. spółce zależnej, zajmującej się działalnością budowlaną, wiążące polecenie nabycia hurtowni papierniczej celem uzyskania kompetencji do produkcji konfetti dla powitania ważnych oficjeli - twierdzi prof. UO dr hab. Rafał Adamus.

02.10.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski