Egzamin referendarski

Wyznaczono daty pisemnego (poniedziałek - 9 czerwca 2008 r.) i ustnego (piątek - 13 czerwca 2008 r.) egzaminu dla osób uprawnionych do jego składania.

09.04.2008

Mniej kierowników, więcej urlopów

Rząd ma przyjąć projekt nowelizacji ustawy o służbie cywilnej. Według nowych przepisów podczas postępowania kwalifikacyjnego na urzędnika mianowanego nie będą badane predyspozycje kierownicze. Będzie...

09.04.2008

Tłok na aplikacji radcowskiej

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie szkoli jednocześnie 1990 aplikantów radcowskich (spośród 6100 w całym kraju). Najliczniejszy jest rok pierwszy, który rozpoczął szkolenie w 2007 roku 1138...

09.04.2008

Rozwiązanie umowy a zwrot PCC

W praktyce często zdarza się, że zawarta przez strony umowa ulega rozwiązaniu, na przykład za zgodnym porozumieniem obu stron tej umowy. Powstaje pytanie, czy podlega wwczas zwrotowi zapłacony od...

09.04.2008

Sposób obliczania emerytury i renty zgodny z konstytucją

Ubezpieczenia społeczne

Obliczanie emerytury lub renty w oparciu o składki z kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających rok przejścia na emeryturę lub rentę, jest zgodne z...

07.04.2008

Plan urządzenia lasu

Środowisko

Plan urządzenia lasu to podstawowy dokument planistyczny w zakresie gospodarki leśnej, opracowywany dla określonego obiektu, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby...

07.04.2008

Ministerstwo pracuje nad dyrektywą usługową

Ministerstwo Gospodarki rozpoczyna proces konsultacji społecznych poświęconych wdrażaniu tzw. dyrektywy usługowej. Jej implementacja wpisuje się w proces upraszczania prawa gospodarczego i otoczenia...

07.04.2008

Niskie podatki napędzają gospodarkę

Niższe podatki sprawiają, że ludzie czują się bogatsi, chętniej inwestują i chętniej ujawniają wszystkie swoje dochody. Badania dowodzą, że krańcowa stopa podatku nie powinna przekraczać 20%, a...

07.04.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski