Dokumentacja medyczna - tworzenie i archiwizacja

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego uchylający z dniem 31 maja 2006r. z porządku prawnego większość przepisów dotyczących prowadzenia, udostępniania i przechowywania dokumentacji medycznej w zakładach...

22.06.2007

Adwokaci nie chcą do lekarza sądowego

Uchwalona niedawno przez parlament ustawa o lekarzu sądowym wprowadza kilka istotnych zmian do zasad usprawiedliwiania nieobecności na rozprawach sądowych oraz w razie wezwania do prokuratury lub na...

22.06.2007

Adwokaci zapraszają radców

Dyskusja o ewentualnym połączeniu zawodów adwokata i radcy prawnego toczy się. Niespecjalnie żwawo, ale co parę tygodni pojawia się w niej jakiś nowy impuls.Ostatnie takie ożywienie miało miejsce,...

22.06.2007

Adwokaci idą do Trybunału

Samorząd adwokacki zamierza zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego ustawy ograniczające uprawnienia i autonomię swojego zawodu. Chodzi u uchwaloną już przez Sejm nowelizację Prawa o adwokaturze oraz...

18.06.2007

Outsourcing w zakładach opieki zdrowotnej

Restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej staje się obecnie koniecznością. Dzieje się tak chociażby ze względu na ograniczone środki finansowe na bieżącą działalność,...

15.06.2007