Zmiana na stanowisku Prezesa UOKiK

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał Małgorzatę Krasnodębską-Tomkiel na stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zastąpiła ona sprawującego tę funkcję - Marka Niechciała.

05.06.2008

Recenzje prac naukowych powinny być jawne

Jawność recenzji prac naukowych zakłada koncepcja reformy systemu szkolnictwa wyższego - zapowiedziała minister szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka podczas spotkania ze środowiskiem naukowym KUL...

05.06.2008

Pięć nowych licencji syndyka

Znana jest już lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka.

05.06.2008

Niedojrzała emocjonalnie matka nie odzyska dziecka

Czołówki wszystkich mediów obiegła informacja, że sąd odmówił wydania dziecka kobiecie, która jest lesbijką. Tymczasem zadaniem sądu nie było ustalenie, czy osoba o orientacji homoseksualnej może być...

05.06.2008

Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych

HR

Komentarz zawiera definicję pracy w godzinach nadliczbowych w odniesieniu do obowiązujących norm i systemw czasu pracy, wymienia okoliczności, w jakich taka praca jest dopuszczalna. Omawia on także...

04.06.2008

Polityka dla energetyki

Ministerstwo Gospodarki zapowiada transformację własnościową spółek sektora energetycznego, stworzenie rozwiązań dotyczących państwowego regulatora w sektorze oraz ograniczenie barier inwestycyjnych.

04.06.2008

Bezpieczeństwo na morzu

Porozumienie pomiędzy dowódcą Marynarki Wojennej a dyrektorami Urzędów Morskich w Gdyni, Szczecinie i Słupsku

04.06.2008