Hauser i Trzciński kandydatami na prezesa NSA

Prezydentowi RP przedstawionych zostanie dwóch kandydatów na stanowisko prezesa NSA - obecnego prezesa Janusza Trzcińskiego i byłego prezesa Romana Hausera. Taką decyzję podjęło 16 lutego br....

17.02.2010

Rezerwa subwencji ogólnej jeszcze niepodzielona

Samorząd terytorialny

Ostateczny podział środkw w ramach rezerwy subwencji oglnej zatwierdzony zostanie na posiedzeniu plenarnym Komisji Wsplnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Posiedzenie planowane jest na 24 lutego.

17.02.2010

Niekonstytucyjne kontrole

Polska Izba Paliw Płynnych apeluje w liście otwartym do Premiera Donalda Tuska o podjęcie natychmiastowych działań w celu zatrzymania machiny nierzetelnych kontroli podatkowych, które toczą się w...

17.02.2010

Policja kolejowa zastąpi SOK

Zmiany organizacyjne na kolei doprowadziły do tego, że Służba Ochrony Kolei formacja o charakterze policyjnym stała się częścią spółki prawa handlowego. Tak nie może być uznał rząd i postanowił 16...

17.02.2010

Proces prywatyzacji usprawniony

Prezydent RP 12 lutego br. podpisał ustawę z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o komercjalizacji...

17.02.2010

Projekt nowelizacji KPC

Kodeks postępowania cywilnego zakłada, że pełnomocnikiem procesowym może być jedynie ustawowo określony krąg osób. Oprócz podmiotów zajmujących się profesjonalnie obsługą prawną, ustawa upoważnia do...

16.02.2010