Notariat ma wyznaczyć aplikantom patronów

Aplikanci notarialni nie muszą szukać samodzielnie patronów. Rady izb notarialnych mają obowiązek przyjąć na aplikację wszystkich, którzy zdali egzamin i wyznaczyć im patronów - orzekł 17 marca br....

18.03.2010

Kancelaria doradzi radiu jak zwolnić pracowników

Publiczne radio wynajęło kancelarię prawną Aleksandra Zamlewskiego z Poznania. Kancelarię wybrano z wolnej ręki. Kancelaria dostanie od radia prawie 900 tys. zł. Radio ma przygotować się do procesów,...

18.03.2010

Wpisy o kontroli także w książce elektronicznej

Przedsiębiorca, który oprócz książki kontroli prowadzonej w wersji papierowej, będzie prowadził także książkę w formie elektronicznej, sam dokonuje wpisów do książki w formie elektronicznej oraz...

18.03.2010

Kontrola w obecności głównego księgowego

Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników legitymujących się wiedzą specjalistyczną oraz wykonujących czynności będące przedmiotem zainteresowania organu kontroli, to na podstawie przepisów ustawy...

18.03.2010

SN: Telekomunikacja słusznie ukarana

Kara w wysokości 11 mln zł nałożona w 2006 roku przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na Telekomunikację Polską, za nadużywanie pozycji dominującej na rynku przy sprzedaży Neostrady,...

18.03.2010

CMS doradza Ferro przy IPO

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny działającej w branży sanitarnej spółki Ferro. Wartość oferty publicznej, planowanej na marzec 2010 r. może wynieść kilkadziesiąt milionów...

18.03.2010

Komisja o Polsce: niepewność prawna

Komisja Europejska postanowiła skierować do Polski formalny wniosek o udzielenie informacji na temat wdrożenia unijnych przepisów dotyczących telekomunikacji. Według urzędników w Polsce panuje...

18.03.2010

Świetlice i czytelnie zamieniają na cele

Żeby zlikwidować przeludnienie w polskich więzieniach zlikwidowano 222 świetlice, a także wiele pomieszczeń wychowawców i kapelanów, czytelni, sal terapeutycznych - pisze na łamach "Rzeczpospolitej"...

18.03.2010

Aresztowany muzułmanin nie chce jeść wieprzowiny

Muzułmanin przebywający w jednym z polskich aresztów śledczych otrzymuje posiłki z wieprzowiną. Osadzony protestuje przeciwko temu i domaga się poszanowania jego zwyczajów religijnych....

18.03.2010

Notariat ma wyznaczyć aplikantom patronów

Aplikanci notarialni nie muszą szukać samodzielnie patronów. Rady izb notarialnych mają obowiązek przyjąć na aplikację wszystkich, którzy zdali egzamin i wyznaczyć im patronów - orzekł 17 marca br....

18.03.2010

Kontrole skarbowe coraz skuteczniejsze

Dzięki stosowaniu coraz nowocześniejszych technik oraz dokładnym typowaniu podmiotów do kontroli i ustalaniu powiązań biznesowych między nimi w 2009 r. wzrosła skuteczność prowadzonych kontroli...

18.03.2010

Uczestnik konsorcjum nie może się wycofać

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, po terminie otwarcia ofert nie są dopuszczalne zmiany po stronie wykonawcy, polegające na tym, iż z konsorcjum występuje jeden z jego uczestników....

18.03.2010

Odszkodowanie dla klubu za wyszkolenie piłkarza

Klub piłkarski może domagać się odszkodowania za szkolenie młodych graczy, którzy chcą zawrzeć swoją pierwszą umowę w charakterze zawodowego piłkarza z klubem w innym państwie członkowskim Unii...

18.03.2010

Zmiany w Kodeksie karnym wstrzymane?

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego nie przyjęła na posiedzeniu 16 marca br. stanowiska wobec zapowiedzianych przez ministra sprawiedliwości zmian w prawie karnym. Wbrew zapowiedziom szefa resortu...

18.03.2010