Jest umowa o praktykach aplikantów adwokackich

Naczelna Rada Adwokacka podpisała 16 marca br. z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury porozumienie o zasadach odbywania przez aplikantów adwokackich praktyk w sądach....

16.03.2010

Janusz Kochanowski: nie jestem wybieralny

Prawnicy

Kadencja rzecznika praw obywatelskich niedługo się zakończy. Czy Janusz Kochanowski będzie starać się o drugą? Nie sądzę, abym był wybieralny. Jestem zbyt dokuczliwy i uciążliwy. Może się...

16.03.2010

Nowa ustawa, stary meldunek (cz. 1)

Samorząd terytorialny

Na stronach internetowych Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, możemy prześledzić proces legislacyjny rządowego projektu ustawy o ewidencji ludności(nr druku 1371). Ustawa jest już po II czytaniu, a z...

16.03.2010

Opłacanie abonamentu zgodne z konstytucją

Obowiązujące obecnie przepisy dotyczące kontroli opłacania abonamentu radiowo - telewizyjnego i jego egzekucji w przypadku zaległości nie naruszają konstytucji - stwierdził 16 marca br. Trybunał...

16.03.2010

Jest umowa o praktykach aplikantów adwokackich

Naczelna Rada Adwokacka podpisała 16 marca br. z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury porozumienie o zasadach odbywania przez aplikantów adwokackich praktyk w sądach....

16.03.2010

Pracodawcy nie wypłacają pensji

Wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w dziedzinie przestrzegania przepisów o wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń przysługujących za pracę są nadal dalekie od oczekiwań. Wywiązywanie się...

16.03.2010

Nowe opłaty od skarg na orzeczenia KIO

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, wszczętych po 22 grudnia 2009 r., od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych pobiera się opłatę...

16.03.2010

ZPP organizacją pożytku publicznego

Zrzeszenie Prawników Polskich uzyskało status organizacji pożytku publicznego, dzięki czemu może być wskazana w zeznaniu PIT jako adresat - beneficjent 1 proc. należności podatkowej....

16.03.2010

Jak zablokować publikację?

Już po premierze kontrowersyjnego filmu Jana Kidawy-Błońskiego "Różyczka". Jak do tej pory skandalu nie było. Prawnicy córki Pawła Jasienicy ostrzegali, że wszelkie nawiązywanie w publikacjach...

15.03.2010

Wyzwania dla działów HR w 2010 roku

HR

Badanie przeprowadzone dla Europejskiego Stowarzyszenia HR (EChr) wykazało, że największym i najpilniejszym wyzwaniem dla działw HR w roku 2010 będzie rozwinięcie własnych kompetencji biznesowych,...

15.03.2010