Radcowie szukają wykładowców na aplikacje

W związku ze znacznym zwiększeniem się, po rekordowym naborze w 2009 roku, liczby uczestników aplikacji, samorząd radcowski zmuszony jest do powiększenia także grupy wykładowców prowadzących zajęcia...

22.07.2010

Irena Lipowicz jest już rzecznikiem

Prof. Irena Lipowicz złożyła w środę 21 lipca br. ślubowanie przed Sejmem i objęła tym samym oficjalnie urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Lipowicz została wybrana w czerwcu przez Sejm, za zgodą...

22.07.2010

KE za prawem do informacji w postępowaniach karnych

We Włoszech, po awanturze w barze, policja aresztuje niemieckiego turystę. Turysta nie zna języka włoskiego. Nie rozumie dlaczego został zatrzymany i o co się go oskarża. Następnie policjant wręcza...

22.07.2010

Deweloperzy nie znają zakazanych klauzul

Firmy budowlane płacą słone kary za naruszanie praw konsumentów. Spółdzielnia Nowy Prokocim z Krakowa ma zapłacić 63 tys. zł (odwołała się od decyzji do sądu), Univers Art 15 tys. zł, a spółdzielnia...

22.07.2010

Nowe przepisy o szkoleniach pełne pułapek

Pracodawcy mają problemy ze stosowaniem nowych przepisów o szkoleniu pracowników. Jeśli firmy zgodzą się na dokształcenie podwładnych, muszą udzielić im urlopów szkoleniowych. Pracownicy powinni z...

22.07.2010

Fakultatywne unieważnienie postępowania

Prawo zamówień publicznych uprawnia zamawiającego do podjęcia suwerennej decyzji w przedmiocie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Może on (ale nie musi) unieważnić...

22.07.2010

Wszystko o job sharingu

Ubezpieczenia społeczne HR

W dzisiejszych czasach elastyczne formy zatrudnienia są coraz częściej wykorzystywane przez pracodawcw. Głwnym powodem ich wzrastającej popularności są ciągłe zmiany warunkw ekonomicznych i...

21.07.2010

Nowy RPO zaprzysiężony

Nowy Rzecznik Praw Obywatelskich - prof. Irena Lipowicz - złożyła w środę rano ślubowanie przed Sejmem i może już oficjalnie objąć swój urząd. Poprzedni RPO Janusz Kochanowski zginął w katastrofie...

21.07.2010

Ranking samorządów 2010

Samorząd terytorialny

Dziennik Rzeczpospolita ogłosił coroczny Ranking samorządw. Rwnież w tym roku wydawnictwo Wolters Kluwer Polska jest partnerem tego rankingu.

21.07.2010

Więźniowie będą pracować społecznie w lasach

Więźniowie będą pracować społecznie w lasach; dzięki temu uda się zaoszczędzić nawet kilka milionów zł z budżetu Lasów Państwowych na ten cel. W środę zostało podpisane porozumienie w tej sprawie z...

21.07.2010

RPO: nie odwoływać rejenta po 70-tce

Prawnicy

Automatyczne odwoływanie z urzędu notariusza, który ukończył 70 lat jest przejawem sprzecznej z prawem dyskryminacji. Tak uważa rzecznik praw obywatelskich i domaga się od ministra sprawiedliwości...

21.07.2010