SN umorzył sprawę adwokackich parytetów

Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym umorzył 16 sierpnia br. postępowanie w sprawie ważności uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej dotyczącej sposobu ustalania liczby delegatów na tegoroczny zjazd...

17.08.2010

Bezpieczeństwo informacji w finansach jest w cenie

Instytucje finansowe przywiązują coraz większą wagę do poprawy swojego bezpieczeństwa informacyjnego i są gotowe przeznaczyć na to duże fundusze. Z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą...

17.08.2010

RPO monitoruje polskie skargi do Strasburga

Prawnicy

Rosnąca liczba przegranych przez Polskę spraw w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu jest powodem do niepokoju ponieważ z różnych badań wyłania się nie najlepszy obraz polskiej...

17.08.2010

Rząd walczy z blaszkami w kopertach

Urząd Komunikacji Elektronicznej chce ścigać prywatnych operatorów pocztowych za przesyłki z doklejonym ciężarkiem - informuje ,,Dziennik Gazeta Prawna"....

17.08.2010

Słabe wyniki egzaminu radcowskiego

Aż 43 proc. aplikantów radcowskich w Warszawie nie zdało egzaminu uprawniającego ich do wykonywania zawodu. Aplikanci krytykują Ministerstwo Sprawiedliwości za złą organizację egzaminu i zapowiadają...

17.08.2010

Ministerstwo wskazuje właściwych lekarzy

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Edukacji narodowej opublikowało interpretację przepisw regulujących obsadzanie stanowiska dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placwki.

17.08.2010

SN umorzył sprawę adwokackich parytetów

Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym umorzył 16 sierpnia br. postępowanie w sprawie ważności uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej dotyczącej sposobu ustalania liczby delegatów na tegoroczny zjazd...

17.08.2010

Brakuje chętnych na asystentów sędziego

W wymiarze sprawiedliwości na koniec czerwca było nieobsadzonych 375 etatów asystenta sędziego. To wina zbyt niskich zarobków, niejasnej ścieżki awansu zawodowego i złych warunków pracy twierdzą...

17.08.2010