Praca w nocy

HR

Zwięzłe, ilustrowane przykładami omwienie zagadnienia pracy nocnej. Autorka porusza sprawy ustalania pory nocnej, w tym także w zakładach pracy, gdzie pracodawcy nie określili obowiązującej pory...

08.07.2009

Inspektorzy odchodzą do kancelarii

Niskie płace i wysoce specjalistyczny charakter wymagań powodują, ze fachowcy z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i powiatowych jednostek odchodzą do innych, lepiej płatnych posad w budownictwie...

08.07.2009

Jak zmniejszyć liczbę wypadków przy pracy?

BHP

Od kilku lat wzrasta w Polsce liczba wypadków przy pracy. Zaniepokojone tą sytuacją Państwowa Inspekcja pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprosiły dziennikarzy na konferencję prasową, która...

08.07.2009

Kancelaria wygrywa przed Komisją Europejską

Po raz pierwszy od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej polscy prawnicy reprezentujący przed sądami wspólnotowymi spółki z siedzibą w Polsce wygrali spór z Komisją Europejską.

08.07.2009

Inspektorzy odchodzą do kancelarii

Niskie płace i wysoce specjalistyczny charakter wymagań powodują, ze fachowcy z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i powiatowych jednostek odchodzą do innych, lepiej płatnych posad w budownictwie...

08.07.2009

Sędziowie krytykują ministerstwo

Krajowa Rada Sądownictwa jest zaniepokojona planowanymi zmianami w ustawie o sądach powszechnych proponowanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości, negatywnie ocenia też liwidację wiekszości sądów...

07.07.2009

Clifford doradzał przy sprzedaży biurowca

Prawnicy z warszawskiego biura kancelarii Clifford Chance doradzali przy sprzedaży biurowca Skanska Deloitte House. Od początku 2009 roku to największa transakcja w Polsce - 117 mln Euro....

07.07.2009

Dobre zmiany dla inwestorów

Samorząd terytorialny

Obowiązująca do niedawnaustawa o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami w sposb niezwykle jasny i precyzyjny wykluczała wszelkie wątpliwości, kto jest obciążony kosztami badań archeologicznych, jak...

06.07.2009

Organizacja robót budowlanych

Budownictwo

Celem wprowadzania przepisw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji robt budowlanych jest zmniejszenie liczby wypadkw przy pracy, minimalizowanie ryzyka występowania chorb...

06.07.2009

Prof. Kidyba: aktywny i energetyczny

Prawnicy

Prof. dr hab. Andrzej Kidyba jest jedną z wybitniejszych postaci polskiego prawa. Jego dorobek naukowy budzi uznanie zarówno w świecie praktyków, jak i ludzi nauki. Jest nie tylko autorytetem w...

06.07.2009