Lepsza ochrona przed importem dumpingowym

Od 11 stycznia 2010 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Unii Europejskiej nr 1225/2009 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty...

11.01.2010

Podsłuch nielegalny, sąd uniewinnia oskarżonego

Sąd Okręgowy w Przemyślu uniewinnił 20 spośród 35 celników i innych osób oskarżonych o udział w grupie przestępczej organizującej na dużą skalę przemyt papierosów. Podstawą wyroku uniewinniającego...

10.01.2010

Nowa przesłanka wyłączenia sędziego

Od 8 stycznia 2010 roku obowiązują przepisy znowelizowanej 23 października 2009 r. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wprowadzające nową podstawę do wyłączenia sędziego z mocy...

10.01.2010

Zmiana daty podjęcia uchwały

Samorząd terytorialny

Organ uchwałodawczy nie może podjąć uchwały zmieniającej, ktrą zmieni datę podjęcia uchwały.

08.01.2010

Systematyzacja jednostek redakcyjnych uchwały

Samorząd terytorialny

Sposb redagowania i oznaczania poszczeglnych jednostek redakcyjnych uchwał organw samorządu terytorialnego reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad...

08.01.2010

Komisja zgadza się na duże przejęcie

Komisja Europejska zatwierdziła na mocy unijnego rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw planowane przejęcie angielskiego Cadbury PLC przez amerykański Kraft Foods Inc. Według...

08.01.2010

W Sejmie trwają prace nad zmianami w podatkach

Samozatrudnieni będą mogli świadczyć usługi na rzecz dawnych pracodawcw bez utraty prawa do opodatkowania liniowym podatkiem dochodowym od osb fizycznych, podwyższony ma być też limit wartości...

08.01.2010

PKP Intercity ukarana na naruszanie praw pasażerów

Spłka PKP Intercity naruszyła zbiorowe interesy konsumentw m.in. ograniczając prawo do zmiany umowy przewozu uznała prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentw. Na przedsiębiorcę została nałożona...

08.01.2010

Ogólnopolski konkurs REVITARE

Konkurs adresowany jest do studentów uczelni wyższych i młodych pracowników nauki (do 35 lat) podejmujących w pracach naukowych i badawczych problematykę rewitalizacji terenów zdegradowanych.

08.01.2010