Badania na temat transgranicznej pomocy prawnej

Trzech na czterech Europejczyków pragnie lepszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości za granicą. Według badania Eurobarometru trzech na czterech Europejczyków (73 proc.) liczy na pomoc w...

26.10.2010

Kancelaria dla ZUE

Kancelaria Biedecki, Biedecki, Olejnik doradzała grupie ZUE S.A. w pierwszej ofercie publicznej jej akcji na GPW. Zespołem prawników w kancelarii kierował Ludomir Biedecki....

26.10.2010

RPO: specsłużby fiskusa źle kontrolowane

Rzecznik praw obywatelskich alarmuje, że tajne służby skarbowe jako jedyne nie podlegają demokratycznej kontroli. Irena Lipowicz apeluje o objęcie ich nadzorem parlamentarnej komisji ds. służb...

26.10.2010

Właściciele gdańskiego kantoru bez odszkodowania

Gdański Sąd Apelacyjny podtrzymał we wtorek decyzję miejscowego Sądu Okręgowego i uznał, że właścicielom miejscowego kantoru "Conti" nie należy się odszkodowanie za straty, jakie poniosła ich firma w...

26.10.2010

Prawo autorskie do Trybunału

Konsorcjum zrzeszające operatorów płatnej telewizji złożyło wniosek u rzecznika praw obywatelskich o skierowanie nowej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do Trybunału Konstytucyjnego....

26.10.2010

Za dużo danych w e-księgach?

Za sprawą udostępnienia ksiąg wieczystych w internecie, każdy może dotrzeć do wielu danych osobowych. Główny inspektor ochrony danych osobowych Wojciech Wiewiórowski chce, by w sieci było mniej...

26.10.2010

Rzecznicy konsumentów mają coraz więcej pracy

Coraz chętniej korzystamy z bezpłatnej pomocy powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów. Blisko 350 tys. porad i 45 tys. interwencji u przedsiębiorców w obronie konsumentów - to efekt pracy...

26.10.2010

Wolne dla aplikanta na naukę

Rynek

Jeśli szef wysłał pracownika na studia, może on liczyć na czas wolny, ale nie zawsze na dofinansowanie. Nowe przepisy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników mają zastosowanie także do...

25.10.2010

Ustawowa walka z dymkiem

Samorząd terytorialny

Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobw tytoniowych wprowadza istotne zmiany wpływające na akty prawne stanowione przez rady gmin.

25.10.2010

Ustawa o ocenie zgodności

BHP

Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pźn. zm.) niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne...

25.10.2010

Asystenci apelują do ministra

O tym, czy dana osoba nadaje się do zawodu sędziego powinny decydować umiejętności, a nie model odbytej aplikacji twierdzą asystenci sędziów i piszą w tej sprawie list otwarty do ministra. I...

25.10.2010

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Budownictwo

Obecnie pozwolenie na budowę lub rozbirkę obiektu budowlanego może być wydane m.in. po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania...

25.10.2010