RPO: czy można obrazić sąd poza salą rozpraw?

Rzecznik praw obywatelskich występuje do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie, czy ma miejsce naruszenie powagi sądu lub ubliżenie sądowi, jeśli doszło do tego w formie pisemnej poza rozprawą....

08.05.2011

W maju światowy szczyt prawniczy w Warszawie

Prawnicy

Pod koniuec majaNaczelna Rada Adwokacka wraz z Krajową Radą Radców Prawnych będą gospodarzem Światowego Szczytu Prezesów Adwokatur i Organizacji Prawniczych.

07.05.2011

Wyróżnienie RPO dla mec. Marii Sawickiej

Prawnicy

Adwokat i społecznik Maria Sawicka, która od pół wieku pomaga łódzkim kobietom i rodzinom, otrzymała w piątek w Łodzi z rąk Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz odznakę honorową RPO "Za...

07.05.2011

W sobotę kary za czwartkowe zajścia w KGHM

Na kary więzienia od roku do roku i sześciu miesięcy w zawieszeniu oraz grzywny skazał w sobotę legnicki sąd trzech mężczyzn zatrzymanych przez lubińską policję w związku z czwartkową pikietą przed...

07.05.2011

Deweloper naruszał prawa klientów

Lubelski deweloper Orion stosował niezgodne z prawem postanowienia uznała prezes UOKiK i nałożyła na firmę karę w wysokości ponad 8 tys. zł....

07.05.2011

Budżet prokuratury w 2012 r. zbliżony do tegorocznego

Wydatki na prokuraturę przewidziane w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok zbliżone są do tegorocznych i określone na poziomie 1,734 mld zł. Zdaniem prokuratorów mogą okazać się niewystarczające....

07.05.2011

Sąd Najwyższy przydzielił mieszkanie

Dwie instancje sądowe myliły się odmawiając córce własnościowego prawa do lokalu po zmarłej matce. Matka wpłaciła wkład mieszkaniowy, ustanowiła rozdzielność majątkową i rozwiodła się z ojcem. SN...

07.05.2011

Autobus szynowy modernizowany w przetargu

Zamówienie z wolnej ręki to odstępstwo nie tylko od zasady udzielania zamówień w trybach podstawowych, ale jest także jedynym trybem, w którym nie jest realizowana zasada konkurencyjności. Dlatego...

07.05.2011

Nowy prawnik w kancelarii RöHRENSCHEF

Rynek

Począwszy od maja 2011 roku do zespołu warszawskiej kancelarii RöHRENSCHEF dołączyła dr Justyna Tokarzewska, procesualistka z zakresu ochrony własności intelektualnej, która specjalizuje się także...

06.05.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski