Wniesienie wadium skuteczne bez oświadczenia

Dla skuteczności wniesienia wadium zarówno w formie gwarancji, jak i w formie pieniądza, nie jest wymagane ze strony wykonawców złożenie żadnego oświadczenia zamawiającemu, a jedynie uprzednie...

21.09.2010

Resort pracy wesprze obywatelskie poradnictwo

Ministerstwo Pracy i Politykli Społecznej szuka partnerów do wspólnej realizacji projektu dotyczącego opracowania kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i...

21.09.2010

Słabe wyniki akcji przeciwko pedofilom

Zatrzymanych jest stu, a zarzuty dostaje kilku. Reszta pedofilów czeka na kosztowne opinie biegłych. Taki jest wynik dużej policyjnej akcji przeciwko komputerowym pedofilom....

21.09.2010

Minister zapowie prokuratorom podwyżki

Dziś odbędzie się pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Prokuratorów. Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski ma poinformować na nim prokuratorów, że otrzymają długo oczekiwane podwyżki....

21.09.2010

TK zdecyduje o obywatelstwie Polaków z Kresów

Polacy mieszkający na Ukrainie, Białorusi i Litwie stanęli do ostatecznego starcia z polskim rządem, który odmawia im prawa do obywatelstwa. Jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna ich racje, liczba...

21.09.2010

Nie zdali egzaminu – nie powinni stawać w sądzie

Ponad 500 prawników po aplikacji nie zdało letnich egzaminów adwokackich i radcowskich. Nie udało im się zdobyć uprawnień zawodowych, a stracili aplikanckie. Przepisy mówią bowiem, iż aplikację...

21.09.2010

Nasz system ubepieczeniowy kuleje?

Minimum 450 mln złotych może kosztować polskie firmy ubezpieczeniowe nowy fundusz na wypadek upadłości jeżeli zaproponowane przez Komisję Europejską rozwiązania wejdą w życie. Tak wynika z szacunków...

21.09.2010

Wydarzenie roku w ekologii i OZE

Środowisko

Jak obniżyć docelowe koszty zaopatrzenia w ciepło? Gdzie znaleźć pieniądze na dofinansowanie ekologicznych inwestycji? Jakie są techniczne uwarunkowania stosowania ekologicznych rozwiązań? To tylko...

20.09.2010

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej

BHP

Podstawowym aktem prawnym z zakresu problematyki bezpieczeństwa pożarowego jest ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.1380 z pźn.)....

20.09.2010

Wybór najkorzystniejszej oferty

Budownictwo

W komentarzu zostało przedstawione zagadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, jakiego dokonuje zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamwienia publicznego. Autor omawia formę i treść oferty,...

20.09.2010

Edeklaracje coraz bliżej

Liczba deklaracji podatkowych składanych drogą elektroniczną sukcesywnie rośnie. Jak wynika z badania e-Deklaracje 2010 przeprowadzonego przez Ministerstwo Finansów i Pricewaterhouse Coopers,...

20.09.2010