Czemu ma służyć HR Marketing?

HR

Jest niezaprzeczalnym faktem, że zarządzanie zasobami ludzkimi obejmuje wiele kwestii merytorycznych. Wynagrodzenia, ocena personelu, szkolenia i rozwj - wszystkie są elementami HRM-u. Książka HR...

25.03.2011

Sejm za zmniejszeniem składek przekazywanych do OFE

Składki przekazywane do OFE zostaną zmniejszone z 7,3 proc. do 2,3 proc. Pozostałe 5 proc. składki trafi na specjalne indywidualne subkonta w ZUS - przewiduje uchwalona w piątek przez Sejm ustawa...

25.03.2011

Usługi świadczone w aptekach

Komentarz opisuje katalog usług, które mogą być świadczone w aptekach. W opracowaniu przedstawiono katalog produktów, które mogą stanowić przedmiot obrotu w aptekach. Omówiono także zagadnienie...

25.03.2011

Szczyt UE przyjął pakiet reform w obronie euro

Przywdcy UE przyjęli na szczycie w Brukseli pakiet środkw gospodarczych, ktry wzmacnia wsplną walutę euro i jej stabilność - ogłosił na zakończenie pierwszego dnia szczytu w nocy z czwartku na piątek...

25.03.2011

Unia zamierza uporządkować hazard w internecie

Komisja Europejska rozpoczęła w czwartek konsultacje na temat gier i zakładw w internecie. Po zebraniu opinii KE nie wyklucza unijnej inicjatywy w tym budzącym wiele kontrowersji sektorze, ktry...

25.03.2011

Prokuratura będzie racjonalizować zatrudnienie

Zmiany organizacyjne i ustrojowe prokuratury oraz przejęcie zadań przez nowo utworzoną Prokuraturę Generalną w zakresie zarządzania kadrami powoduję pilną potrzebę wypracowania podstaw polityki...

25.03.2011

J.s.t. ocenią zasoby pomocy społecznej

Samorząd terytorialny

Na podpis Prezydenta RP czeka ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środkw publicznych (druk nr 3392),...

25.03.2011

MS ogłasza akty prawne na egzaminy

Aż 79 pozycji liczy wykaz tytułów aktów prawnych na egzamin notarialny, który odbędzie się w 2011 r. Natomiast ogłoszony także w piątek wykaz tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację...

25.03.2011