Egzekucja administracyjna ma być skuteczniejsza

Samorząd terytorialny

Na posiedzeniu Rady Ministrw przedstawiono założenia do projektu ustawy nowelizującej ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Projektowane zmiany mają doprowadzić do wzrostu skuteczności...

08.11.2010

Zmiana przepisów Ordynacji podatkowej

Ułatwienia w składaniu deklaracji podatkowych, zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych w formie elektronicznej, zmiana zasad ustalania stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i zasad...

08.11.2010

Salans doradcą na NewConnect

Kancelaria Salans została wpisana na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Autoryzowanym przez Giełdę doradcą, zgodnie z wymogami regulaminu NewConnect,...

08.11.2010

Gide Loyrette Nouel doradza KGHM w Chinach

Kancelaria Gide Loyrette Nouel doradzała KGHM Polska Miedź S.A. przy utworzeniu spółki KGHM Copper Trading Co., Ltd. w Szanghaju oraz przy zawarciu umów dotyczących działalności tej spółki.

08.11.2010

Noerr nagrodzona w Niemczech

Już po raz dziesiąty redakcja Juve, niemieckiego wydawnictwa i serwisu informacyjnego dla branży prawniczej, uhonorowała kancelarie prawne, które w ciągu minionego roku w szczególny sposób wyróżniły...

08.11.2010

Fiskus ujawnia dużo, ale egzekwuje mało

W ostatnich pięciu latach tylko co czwarty złoty z pokontrolnych decyzji fiskusa trafił do budżetu. Ministerstwo Finansów przyznaje się do niskiej ściągalności należności.

08.11.2010

Mundurowy na L-4 nietykalny

Nikt nie może kontrolować 250 tys. mundurowych na zwolnieniu lekarskim. Dotyczy to: policjantów, żołnierzy, strażaków, celników, funkcjonariuszy straży granicznej, BOR, CBA i ABW.

08.11.2010

Ministerstwo Finansów przygotowuje raport o ulgach

Ministerstwo Finansów przygotowuje analizę na temat ulg i zwolnień obowiązujących w systemie podatkowym. Przegląd ulg to jeden z elementów naprawy finansów publicznych i szukania oszczędności w kasie...

08.11.2010