SN ostrożniejszy w ocenie radcy niż sąd dyscyplinarny

Sąd Najwyższy uchylił 15 grudnia br. zaskarżone orzeczenie wydane przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Uznał, że należy wnikliwiej...

16.12.2010

Spis powszechny 2011 - szczegółowe zasady wynagradzania

Samorząd terytorialny

200 zł za dokonanie obchodu przedspisowego, 3 zł za jeden poprawnie wypełniony formularz spisowy w badaniu pełnym, a ponadto dodatek spisowy oraz nagrody to wszystko mogą zdobyć rachmistrze spisowy...

16.12.2010

Łatwiej o ekspertów

Samorząd terytorialny

Zmiana rozporządzenia ma ułatwić przyjmowanie ekspertw do komisji kwalifikacyjnych bądź egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

16.12.2010

UOKiK: firmy kurierskie naruszają prawa klientów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skontrolował regulaminy stosowane przez 30 firm kurierskich. W efekcie Urząd wszczął 27 postępowań w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Jedno...

16.12.2010

PE zgodził się na rozwody międzynarodowe

Parlament Europejski poparł projekt rozporządzenia dotyczący ułatwień w międzynarodowych rozwodach. Na projekt, będący pierwszym w UE przypadkiem wykorzystania procedury wzmocnionej współpracy,...

16.12.2010