Czy ubezpieczenia zmienią rynek usług prawnych?

Z badań wynika, że większość Polaków nie korzysta z usług prawnych. Sposobem na upowszechnienie pomocy prawnej mogą być ubezpieczenia ochrony prawnej. Podczas konferencji na ten temat, zorganizowanej...

17.05.2011

NSA: zwolnienia podmiotowe niedopuszczalne

Rada gminy nie może uchwałą wprowadzić dodatkowych zwolnień z podatku od nieruchomości, które mają charakter podmiotowy, czyli odnoszą się do określonej grupy osób....

17.05.2011

Jutro u premiera spotkanie ws. internetu

Odpowiedzialność pośredników za treść w internecie, zasady ponownego wykorzystania informacji z sektora publicznego, blokowanie stron z tzw. pornografią dziecięcą, regulacja usług audiowizualnych...

17.05.2011

Kluczem do rozwoju ludzie i praca

Ubezpieczenia społeczne HR

Dobrze wykształceni, przygotowani pracownicy oraz poszanowanie codziennej pracy - to zdaniem największych przedsiębiorcw centralnej Europy głwne klucze do rozwoju firm, gospodarek i państw.

17.05.2011

Prezydent: trzeba zapobiegać inflacji aktów prawnych

Ustawa poprawiająca zasady stanowienia prawa mogłaby zapobiegać inflacji i nadprodukcji aktów prawnych, szczególnie jeśli chodzi o ich późniejsze nowelizacje mówił prezydent Bronisław Komorowski...

17.05.2011

SN: na wokandzie 9,5 tys. spraw

Dzisiaj, we wtorek odbędzie się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego poświęcone informacji o działalności w roku 2010. Z danych wynika, że wzrosła o ponad tysiąc liczba...

17.05.2011

Jesienią ruszy prywatyzacja sektora chemicznego

W końcu trzeciego kwartału tego roku prawdopodobnie we wrześniu resort Skarbu Państwa ponownie uruchomi proces prywatyzacji firm sektora chemicznego zapowiedział we wtorek w Katowicach wiceminister...

17.05.2011

Wykonawca wpłaca kaucję

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 147 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, to rodzaj kaucji przekazywanej przez wykonawcę (jako dłużnika) zamawiającemu (jako wierzycielowi) celem...

17.05.2011