Kandydaci na adwokatów ćwiczą zdolności oratorskie

Prawnicy

Warszawski aplikant Bolesław Matuszewski zajął pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Finale Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich im. Stanisława Mikke. Jury konkursu nagrodziło także apl. adw....

17.01.2011

Rozporządzenia Unii Europejskiej

BHP

Rozporządzenia UE z chwilą wejścia w życie obowiązują w każdym państwie członkowskim UE i nie wymagają transpozycji do prawa krajowego. Upoważnione do wydawania rozporządzeń są Rada Unii Europejskiej...

17.01.2011

Kancelaria jak spółka kapitałowa

Rynek

Obecnie obowiązujące polskie prawo nie zezwala radcom prawnym i adwokatom na wykonywanie zawodu w formie spółki kapitałowej. Nie zawsze jednak tak było. W okresie 1989 1998 mogli oni być wspólnikami...

17.01.2011

Baker wstrzymał prywatyzację zakładów azotowych

Ministerstwo Skarbu Państwa zakończyło proces sprzedaży akcji Zakładów Chemicznych Police oraz Zakładów Azotowych Puławy bez rozstrzygnięcia. Resort podał, że prywatyzacja spółek sektora będzie...

17.01.2011

Termin wykonania umowy o roboty budowlane

Budownictwo

Komentarz omawia problematykę terminw wykonania robt budowlanych, jakie strony uzgodniły w umowie. Autor omawia przepisy zarwno Prawa budowlanego jak i Kodeksu cywilnego w tym zakresie. Komentarz...

17.01.2011

WSA: stawka adwokacka już z 23 proc.VAT

Prawnicy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach 14 stycznia 2011 r. zasądził na rzecz adwokata kwotę 240 zł powiększoną o podatek VAT według stawki 23 proc., tj. o kwotę 55,20 zł. Ustalając opłatę za...

17.01.2011

Pozew przeciwko PZU w sprawie wypadku

Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął pozew o odszkodowanie w sprawie wypadku niewidomego studenta. Wydarzenie miało miejsce w 2008 roku, gdy Filip Zagończyk wpadł pod pociąg w warszawskim metrze, w...

17.01.2011

Odmowa nie może być zaskarżona

Nie mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego czynności prowadzące do rozstrzygnięcia, które nie podlega kontroli tego sądu orzekł NSA. Takim rozstrzygnięciem jest m.in. wynik kontroli. Marszałek...

17.01.2011

Mamy coraz więcej prawa

Zalewa nas masa niejasnych i skomplikowanych przepisów. Opublikowane w 2010 roku Dzienniki Ustaw zawierają 18 tys. stron aktów prawnych: ustaw, rozporządzeń, umów międzynarodowych....

17.01.2011

Kancelaria jak spółka kapitałowa

Rynek

Obecnie obowiązujące polskie prawo nie zezwala radcom prawnym i adwokatom na wykonywanie zawodu w formie spółki kapitałowej. Nie zawsze jednak tak było. W okresie 1989 1998 mogli oni być wspólnikami...

17.01.2011

Zamówienia publiczne: więcej odwołań w 2010 r.

Urząd Zamówień Publicznych przedstawił zestawienie danych statystycznych dotyczących rozpoznawania przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołań wnoszonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia...

17.01.2011