TK: formalizm procedury jest słuszny

Odrzucenia środka odwoławczego bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych jest zgodne z konstytucją orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Ustawodawca ma prawo do swobody w określaniu rygorów w...

13.07.2011

NSA: Sobota równorzędna z dniem wolnym od pracy

Sobota jest dniem rwnorzędnym z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57 4 k.p.a. Takie stanowisko wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 15 czerwca 2011 r., I OPS 1/11, LEX...

13.07.2011