Samorządowcy w radach nadzorczych

Samorząd terytorialny

Czy burmistrz miasta może być członkiem rady nadzorczej spłki kapitałowej? Czy radny może być członkiem rady nadzorczej jako reprezentant gminy? W ilu radach jednocześnie może zasiadać ta sama osoba?

25.02.2011

Rada powiatu nie powoła podmiotu opiniodawczego

Nie istnieje żaden przepis, który stanowiłby podstawę dla rady powiatu do tworzenia dodatkowych ciał, uczestniczących w realizacji zadań samorządu powiatowego, choćby wyposażonych tylko w kompetencje...

25.02.2011

WSA: pozbawienie Karty Polaka musi być uzasadnione

Rada ds. Polaków na Wschodzie ma ponownie rozpatrzyć sprawę obywatela Białorusi pozbawionego Karty Polaka - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wskazując, że poprzednia decyzja Rady...

25.02.2011

Przygotowanie przedszkolne dla pięciolatków

Samorząd terytorialny

Wprowadzenie z dniem 1 września 2011 r. obowiązku odbycia przez pięciolatka rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej...

25.02.2011