Piotr Sekulski

Artykuły autora

Czego polska branża IT oczekuje od systemu podatkowego

CIT PIT Doradca podatkowy

Wszelkie zachęty podatkowe powinny prowadzić do osiągnięcia określonych celów ustawodawcy. Jednym z nich powinno być pozostawienie wytwarzanej przez ekspertów technologii w Polsce. Czy jest to zatem czas na wprowadzenie kwalifikowanych, korzystniejszych niż dotychczasowe, zachęt podatkowych dla polskiej branży IT - piszą dr Piotr Sekulski i dr Piotr Mijal.

27.11.2023