Robert Sobkowiak

Artykuły autora

Finansowanie zadań oświatowych – skąd pozyskiwać środki?

Samorząd terytorialny Finansowanie oświaty

Polska jest obecnie beneficjentem czwartej perspektywy Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. W nowym rozdaniu funduszy unijnych na politykę spójności, mamy do dyspozycji ogromną sumę ponad 76 miliardów euro, co przekłada się na około 356 miliardów złotych. Za te pieniądze można sfinansować wiele projektów oświatowych zarówno dotyczących edukacji przedszkolnej jak i zawodowej.

14.11.2023