Bartosz Bacia

Artykuły autora

Bo skarga była za krótka - o potrzebie nowelizacji art. 206 p.p.s.a.

Prawo cywilne Administracja publiczna

To nie pełnomocnik tworzy stan faktyczny utrwalony w aktach postępowania administracyjnego - on ten stan zastaje. Pełnomocnik nie ma również wpływu na stopień jego skomplikowania. W każdej sprawie - tej prostszej i tej bardziej złożonej - pełnomocnik obowiązany jest dochować należytej staranności i stosować ten sam standard określony normami etyki zawodowej - pisze Bartosz Bacia, radca prawny.

12.01.2024

Polski Związek Łowiecki nie może przetwarzać danych o miejscu pracy i wykształceniu myśliwych

RODO

Po lekturze wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nasuwa się konkluzja o niezgodnym z RODO przetwarzaniu przez Polski Związek Łowiecki (PZŁ) określonych kategorii danych osobowych ponad 130 tysięcy polskich myśliwych. Na nich spoczywa teraz ciężar dowodu dotyczący wykazania szkody związanej z bezprawnym przetwarzaniem danych przez PZŁ – pisze dr Bartosz Bacia, radca prawny.

14.10.2023