Arkadiusz Sobczyk

Artykuły autora

Co to jest komisja socjalna?

Prawo pracy Finanse

Odpowiedź na to zwięzłe pytanie jest bardzo trudna, albowiem sięga podstawowych zagadnień z zakresu prawoznawstwa. Zapewne z tego powodu czytelnik nie znajdzie na nie precyzyjnej odpowiedzi. Pomijam oczywiście powszechne wypowiedzi, z których wynika, że powoływanie komisji jest wręcz oczywiste, a które nie zawierają prawniczego uzasadnienia. Komisja to więc dość często występujący, lecz nie do końca zrozumiany „byt”. Tymczasem odpowiedź na pytanie postawione w tytule ma istotne znaczenie praktyczne – pisze prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk.

15.04.2024

Prof. Sobczyk: Przepisy o sygnalistach przedłużeniem publicznego systemu ochrony praworządności

Prawo pracy

Celem przepisów o sygnalistach jest przede wszystkim ustanowienie nowych kanałów składania zawiadomień o naruszaniu prawa, czyli dość nietypowa dla naszego prawa pracy konstrukcja, w której zakłady pracy mają zostać powiązane z publicznym systemem ochrony praworządności – pisze prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk. Ma też krytyczne uwagi m.in. do nowych przepisów o badaniu trzeźwości i implementacji dyrektywy work-life balance.

30.01.2023