Malwina Pasternak-Janik

Artykuły autora

Wydatki pracodawcy na dofinansowanie studiów pracownika – jak wygląda praktyka?

PIT

Zgoda pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika to warunek korzystania ze świadczeń gwarantowanych ustawowo. Pracodawca może też wyrazić zgodę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, gdy pracownik uczący się we własnym zakresie ujawni to pracodawcy dopiero w trakcie nauki. W tym przypadku kluczowy jest czas wystąpienia o zgodę.

31.03.2024

Transfer bonów na usługi edukacyjne nieopodatkowany VAT

VAT

Dostawa bonów związanych z usługami edukacyjnymi stanowi transfer bonów różnego przeznaczenia. Po ich zakupie i aktywacji ściśle wskazani klientom nauczyciele mają obowiązek przyjęcia ich w postaci wynagrodzenia. Co ciekawe, taki transfer bonów, mimo że związany ze świadczenie usług, nie podlega opodatkowaniu VAT.

29.03.2024

Sklep nie wlicza sprzedaży na rzecz rady rodziców do limitu 20 tys. zł

VAT

Na kasie rejestrującej ewidencjonowana jest sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Sprzedawcy przysługuje zwolnienie do limitu 20 tys. zł rocznie. Jak jest z zakupami dokonywanymi przez szkolną radę rodziców? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnia, że sprzedawca nie wlicza sprzedaży dokonanej na rzecz działającej przy szkole rady rodziców do limitu 20 tys. zł.

29.03.2024

Przychód fundacji rodzinnej w organizacji zwolniony z CIT, ale pod pewnymi warunkami

CIT Fundacja Rodzinna

Fundacja rodzinna może przystępować do spółek handlowych i innych wymienionych ustawowo podmiotów, uczestniczyć w nich oraz wykonywać wszelkie prawa wynikające z tych tytułów (również z nich występować czy zbywać części udziału). Jeśli ma zamiar zbyć udziały polskiej spółki kapitałowej prawa handlowego - spółki z o. o., osiągnięte z tego tytułu przez fundację przychody będą korzystać ze zwolnienia od CIT.

18.03.2024

Podnoszenie świadomości ekologicznej bez prawa do odliczenia VAT

VAT

Nie każda organizacja pożytku publicznego ma prawo odliczyć naliczony VAT. Nawet fundacja, która nieodpłatnie działa w zamiarze edukacji społeczeństwa odnośnie gospodarowania odpadami w obiegu zamkniętym, nie obniży kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wszystkie zakupione przez fundację towary i usługi muszą być wykorzystywane do realizacji zadań projektowych, czyli czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT.

07.03.2024
1  2  3  4  5  6  7  8  9    20