Marzena Filipowicz

Artykuły autora

Nadmiar przepisów i obowiązki formalno–prawne hamulcem polskiego biznesu

Prawo pracy BHP Małe i średnie firmy

W dzisiejszych czasach właściciele firm oprócz zarządzania działalnością operacyjną zmuszeni są koncentrować się na ogromnej ilości dodatkowych obowiązków, wynikających z przepisów prawa. Do katalogu ich obowiązków należy m.in. spełnienie wszelkich wymogów prawnych jako pracodawca – pisze Marzena Filipowicz.

26.09.2022