Tomasz Konieczny

Artykuły autora

Tomasz Konieczny: Do rozstrzygnięcia jeszcze kilka problemów frankowych

Wymiar sprawiedliwości

Można być zaskoczonym nie tyle treścią uchwały Sądu Najwyższego, ponieważ po tylu jednoznacznych wyrokach TSUE oraz ugruntowanej już linii orzecznictwa sądów powszechnych w Polsce, właściwie nie mogła być inna, co faktem, że w końcu doszło do jej wydania. Jeśli jednak SN chce jeszcze na półmetku spraw frankowych odegrać jakąś ważną rolę, to do rozstrzygnięcia zostaje kilka ważnych problemów - pisze Tomasz Konieczny, radca prawny i partner w Konieczny, Polak Partnerzy.

25.04.2024

Duża uchwała frankowa Sądu Najwyższego 25 kwietnia, to musztarda po obiedzie

Banki Kredyty frankowe

Kompleksowa uchwała Sądu Najwyższego, która ma zostać podjęta w czwartek, 25 kwietnia, jest spóźniona o co najmniej cztery lata. To przysłowiowa musztarda po obiedzie – nie jest ona już potrzebna ani konsumentom dochodzącym swoich roszczeń przeciwko bankom w sądach, ani nawet samym sądom powszechnym, które wypracowały już dość stabilną i jednorodną linię orzecznictwa - Tomasz Konieczny, radca prawny i partner w Konieczny, Polak Partnerzy

23.04.2024

Grudniowy „hat trick” na korzyść kredytobiorców frankowych

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

W ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z istną kumulacją orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE odpowiadających na pytania prejudycjalne warszawskich sądów dotyczące kilku zagadnień istotnych przy rozstrzyganiu tysięcy procesów „frankowych”. We wszystkich tych orzeczeniach odpowiedzi Trybunału okazały się zgodne z oczekiwaniami i interesami słabszych uczestników rynku - pisze Tomasz Konieczny, radca prawny i partner w Konieczny, Polak Partnerzy.

15.12.2023

Konieczny: Hipoteki Getin Noble Bank w restrukturyzacji mogą nadal być usuwane

Banki Kredyty frankowe

Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku i ograniczenia z tym związane wymuszają często zmianę strategii procesowej. Celem zasadniczym dziś staje się nie tyle uzyskanie wyroku zasądzającego zwrot świadczeń czy nawet wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu, co zabezpieczenie kredytobiorcy przed roszczeniem banku. Pisze o tym Tomasz Konieczny, radca prawny i partner w Konieczny, Polak Partnerzy.  

16.03.2023
1  2  3