Karol Kozłowski

Karol Kozłowski

Artykuły autora

Wyzwania, zagrożenia i potrzeby miast XXI wieku

Samorząd terytorialny

Miasto w Europie XXI wieku: wyzwania, oczekiwania, zagrożenia, potrzeby ogólnopolska konferencja naukowa pod tym tytułem odbędzie się 15 marca w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Czwarte...

08.03.2017
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    309