Anna Ostrowska

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Wyższej Szkole Finansów Publicznych i Prawa Finansowego Uniwersytetu w Białymstoku, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku oraz członek regionalnej komisji orzekającej w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

Artykuły autora

Uchwała reklamowa krok po kroku

Samorząd terytorialny

Anna Ostrowska omówiła początkowe etapy procedury uchwalania uchwały reklamowej , począwszy od powzięcia uchwały intencyjnej przez radę gminy aż do sporządzenia projektu uchwały reklamowej przez...

26.11.2015
1  2