Paweł Swianiewicz

Artykuły autora

Najwięcej ze środków unijnych mają gminy

Samorząd terytorialny

Największym beneficjentem samorządowym są gminy, a w szczególności duże miasta (miasta na prawach powiatu), na które przypada ok. 40% pozyskanych przez samorządy środków. Dla dużych miast i dla...

22.05.2012