Ocena podatności na stres

BHP

Charakterystyki temperamentalne odpowiadają za odporność człowieka na stres. Jedną z najpopularniejszych teorii dotyczących temperamentu jest Regulacyjna Teoria Temperamentu Jana Strelaua, a jedno z...

18.05.2011

Wojewoda chce wygaszenia mandatu burmistrza Lipna

Wojewoda kujawsko-pomorski wystąpił do radnych Lipna o wygaszenie mandatu burmistrza tego miasta. Janusz Dobroś został prawomocnie uznany przez sąd w Gdańsku za kłamcę lustracyjnego.

17.05.2011

Wykonawca wpłaca kaucję

Samorząd terytorialny

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 147 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, to rodzaj kaucji przekazywanej przez wykonawcę (jako dłużnika) zamawiającemu (jako wierzycielowi) celem ewentualnego...

17.05.2011

Ponad milion spraw rozpatrzonych w e-sądzie

Ponad milion spraw zostało już rozpatrzonych w e-sądzie, który umożliwia rozstrzyganie spraw upominawczych drogą elektroniczną - poinformował minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Z kolei z...

17.05.2011