Ostatnie konsultacje ministerialne przed Durbanem

Środowisko

Minister Środowiska Andrzej Kraszewski uczestniczył w dniach 20-21 października br. w Nieformalnych Konsultacjach Ministerialnych (tzw. Pre-COP) w sprawie zmian klimatu w Kapsztadzie (RPA). Już za...

24.10.2011

Remontujący mieszkanie mogą liczyć na zwrot VAT

Budownictwo

Remontujący mieszkanie mogą liczyć na zwrot części wydatkw poniesionych na zakup materiałw budowlanych. Osoby fizyczne mogą wnioskować o zwrot nie częściej niż raz w roku, a poniesione wydatki...

24.10.2011

Prawnicy podyskutują o swojej roli w legislacji

Adwokatura jako uczestnik procesu legislacyjnego - to temat konferencji naukowej, która odbędzie się dnia 2 grudnia br. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

23.10.2011

Dwie instancje w postępowaniu administracyjnym są fikcją

Samorząd terytorialny

Dwuinstancyjność postępowania administracyjnego, jest jedną z najbardziej przygnębiających fikcji prawniczych, z jaką miałem do czynienia przez dwadzieścia lat kariery zawodowej - twierdzi adwokat...

23.10.2011

Dostawa wody na terenie gmin bez CIT

Finanse samorządów

Związek międzygminny jest uprawniony do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych od dostaw wody i odbioru ścieków z całego terenu swojego działania.

23.10.2011

Sędzia pracuje już bez biretu

Prawnicy

Od 20 października w stroju urzędowym sędziego nie ma już biretu. Stało się tak za sprawą rozporządzenia z ministra sprawiedliwości z 14 października 2011 r., które na nowo określiło strój urzędowy...

23.10.2011

PESEL zmienia kolejne wzory podatkowe

Uznanie numeru PESEL za właściwy do identyfikacji podatników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności ani niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT wprowadziło konieczność...

23.10.2011

PO: ustawy zdrowotne jako pierwsze w Sejmie

Wiceszef klubu PO Rafał Grupiński wśród ustaw, które w pierwszej kolejności zapewne będzie forsowała jego partia, wymienił pakiet sześciu projektów zdrowotnych. Z kolei szef klubu PSL Stanisław...

23.10.2011

NFZ bezprawnie cofa refundacje leków

NFZ łamie prawo, jeśli cofa refundację leków z powodu udzielania bonifikat pacjentom stwierdził Sad Apelacyjny w Warszawie. Ceny leków refundowanych nie są sztywne, a odbiorcą refundacji jest...

23.10.2011

Konferencja na UW o standardach reprodukcyjnych

Krajowe i międzynarodowe standardy w dziedzinie praw reprodukcyjnych, będą tematem zaplanowanej na najbliższy wtorek na Uniwersytecie Warszawskim konferencji naukowej pt. "Państwo - granice regulacji...

23.10.2011