Trójstronna Komisja bez wypracowanego stanowiska

W poniedziałek 11 lipca odbyło się posiedzenie Trjstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, podczas ktrych prbowano wypracować stanowiska do projektu ustawy budżetowej, wysokości płacy...

12.07.2011

Posiedzenie rządu przeniesione na czwartek

Jak poinformowało w poniedziałek Centrum Informacyjne Rządu, posiedzenie Rady Ministrów zostało przeniesione na czwartek w związku "z przewodnictwem Polski w Radzie UE i wynikającym z tego...

12.07.2011

Polska lobbuje za europejskim prawem umów

Europejskie Prawo Umów traktowane przez polski rząd jako jeden z priorytetów polskiej Prezydencji w zakresie wymiaru sprawiedliwości - było głównym tematem poniedziałkowego spotkania ministra...

12.07.2011

Dyrektywa CRD II wdrożona do prawa bankowego

Od dzisiaj w prawie bankowym obowiązują regulacje, które wdrażają przepisy tzw. dyrektywy CDR II w odniesieniu do: banków powiązanych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych,...

12.07.2011

Ofertę niezgodną z SIWZ należy odrzucić

Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ ma miejsce wtedy, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia, nie zapewniając jego realizacji w całości zgodnie z wymaganiami zamawiającego -...

12.07.2011