Min. Gowin: aplikacje nie będą krótsze

Skoro samorządy w ostatnich latach wiele sił i środków zainwestowały w opracowanie nowego programu aplikacji przewidzianego na trzy lata, to niech go realizują - stwierdza minister Jarosław Gowin.

17.05.2012

12 wolnych stanowisk sędziowskich w sądach

Rynek

Stanowisko sędziego sądu okręgowego zostało zwolnione w Łodzi, w Poznaniu - trzy miejsca, w Szczecinie, w Warszawie także trzy stanowiska, we Włocławku oraz we Wrocławiu.Stanowiska sędziego sądu...

17.05.2012

Markowski: blokada Sejmu - przejawem destrukcji demokracji

Ubezpieczenia społeczne

Blokada Sejmu przez związkowców z Solidarności to przejaw powolnej destrukcji demokracji - uważa politolog prof. Radosław Markowski. Tam, gdzie padały demokracje, gdzie rodziły się autorytaryzmy, tak...

17.05.2012