Kiedy możemy skorzystać z zamówienia z wolnej ręki?

Samorząd terytorialny

Istotą trybu zamówienia z wolnej ręki są negocjacje prowadzone z jednym tylko wykonawcą, w ramach których ustalane są wszelkie warunki związane z realizacją zamówienia. Wybór wykonawcy zaproszonego...

12.10.2012

OPP mogą organizować loterie bez zezwolenia

Na organizację małych loterii fantowych nie jest wymagane zezwolenie, wystarczającym jest by organizacja pożytku publicznego dokonała zgłoszenia do właściwego urzędu celnego

12.10.2012

Rośnie zainteresowanie kampaniami PIP

BHP

W czasie posiedzenia Rady Ochrony Pracy w dniu 9 października br. zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska przedstawiła informację o prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy...

12.10.2012

Trzy roczniki w jednej klasie?

Obniżka wieku rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego z jednoczesnym wprowadzeniem możliwości zapisywania do szkoły dzieci pięcioletnich może spowodować, że za dwa lata w jednej klasie znajdą się...

12.10.2012