Elastyczny czas pracy w MSW

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wprowadziło dla swoich pracowników system elastycznego czasu pracy. Pracownicy mogą - w porozumieniu z przełożonym - ustalić godziny pracy, czyli określić czas...

22.08.2012

Lekarze nie mają czasu na prowadzenie Niebieskich Kart

Niejasne przepisy i brak pieniędzy za wypełnianie kilkustronicowych dokumentów to główne argumenty, którymi samorząd lekarski broni się przed zarzutami o niewszczynanie procedury pomocy dla osób...

22.08.2012

Rośnie liczba postępowań karnych skarbowych

Liczba wszczętych przez urzędy skarbowe dochodzeń w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe wzrosła w ubiegłym roku o prawie 2 tysiące. O ponad pół tysiąca było ich też więcej w urzędach...

22.08.2012

Na szkoleniach zyskują wszyscy, tylko nie bezrobotni

Samorząd terytorialny

Urzędy pracy wydają rocznie miliardy złotych na aktywizację bezrobotnych. Unijne pieniądze służą do organizacji drogich kursów, które nie przybliżają bezrobotnego do podjęcia pracy.

22.08.2012

RPO pyta o obiecane 500 milionów na przedszkola

Na początku tego roku premier zapowiedział, że w przyszłym roku rząd przeznaczy 500 mln zł z budżetu na upowszechnianie edukacji przedszkolnej. Brak dalszych decyzji w tej sprawie wzbudził...

22.08.2012

Krew dla chorych czy na leki

Krwiodawcy coraz częściej nie chcą podpisywać zgody na sprzedaż składników ich krwi koncernom farmaceutycznym, pisze Dziennik Polski.

22.08.2012

Minister zdrowia zatwierdził plan finansowy NFZ

Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz zatwierdził plan finansowy NFZ na 2013 r. Zakłada on, że przychody wyniosą 66,729 mld zł, z czego ponad 96 proc. stanowić będą wpływy ze składek zdrowotnych. Na...

22.08.2012

Nowy pomysł na walkę z bezrobociem

Słabnąca dynamika rynku pracy oraz mało optymistyczne dane GUS dotyczące stopy bezrobocia spowodowały, iż Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ciągle pracuje nad pomysłami, które mają pomóc w...

22.08.2012

Gwałtownych ruchów na rynku pracy raczej nie będzie

Małe iśrednie przedsiębiorstwa wprawdzie do końca roku niebędą zbyt chętnie zatrudniać, ale inie planują zwolnień.Zbadania PKPP Lewiatanwynika, że80 proc. firm zamierza utrzymać zatrudnienie na...

22.08.2012

Unijnym dotacjom grozi VAT

Istnieje poważne niebezpieczeństwo, że od 2013 r. podatek VAT będzie naliczany od dotacji otrzymywanych z Unii Europejskiej, alarmuje krakowski poseł Łukasz Gibała (Ruch Palikota).

22.08.2012

Na rentę po ogólniaku

Eksperci alarmują, że przepisy dotyczące zmian w ubezpieczeniach społecznych, nad którymi pracuje ministerstwo pracy, mogą być nadużywane. Pozwolą np. przejść na rentę kobietom, które urodzą dziecko...

22.08.2012