Zakazy zatrudniania radnych zostaną poszerzone?

Samorząd terytorialny

W dniu 8 lutego 2013 r. do Sejmu został wniesiony przez ugrupowanie Ruchu Palikota poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz zmianie niektórych innych ustaw, który dotyczy...

12.02.2013

Powiat i województwo też założą spółkę

Samorząd terytorialny

Poszerzenie możliwości tworzenia spółek kapitałowych przez powiaty i województwa poza sferą użyteczności publicznej to główne założenia projektu nowelizacji ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o...

12.02.2013

Brytyjski bank Barclays zwolni 3700 pracowników

Prezes brytyjskiego banku Barclays Antony Jenkins ogłosił w poniedziałek, że w 2013 r. bank zwolni 3700 stanowisk w ramach strategicznej reformy banku, który w ub. roku był zamieszany w kilka...

12.02.2013

"Iustitia": zebranie delegatów w kwietniu

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia podjął uchwałę o zwołaniu XVIII Zwyczajnego Zebrania Delegatów. W związku z kończącą się kadencją zarządu będzie to zebranie wyborcze.

12.02.2013

Polski nauczyciel coraz starszy

W szkołach uczy coraz mniej młodych pedagogów. Eksperci uważają, że może to negatywnie wpływać na system oświaty czytamy w Rzeczpospolitej.

12.02.2013

VAT: zmiany, które budzą najwięcej wątpliwości

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują liczne zmiany zarówno w ustawie o podatku od towarów i usług, jak i w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej...

12.02.2013

Bezrobotni i studenci protestują w Budapeszcie

Bezrobotni demonstrowali w poniedziałek w Budapeszcie przeciwko polityce społecznej rządu. Tego samego dnia w stolicy Węgier odbył się też protest studentów, żądających odwołania nakazu...

12.02.2013

Szpitale dostaną pieniądze z Unii

Warszawskie szpitale mają szanse skorzystać z unijnych funduszy. Takie dodatkowe wsparcie otrzymają m.in. Instytut Matki i Dziecka i Wojewódzki Szpitala Chirurgii Urazowej Św. Anny SPZOZ w Warszawie.

12.02.2013

Lotniska pod ściślejszą kontrolą

Od dzisiaj Polska i inne państwa członkowskie UE muszą wprowadzić nadzór nad opłatami lotniskowymi na lotniskach obsługujących rocznie powyżej 5 mln pasażerów lub największych w kraju....

12.02.2013