Dowód z nagrania rozmowy

Często w praktyce spotykamy się z sytuacjami, w których przedsiębiorcy mają uzasadnione podejrzenie działania na szkodę ich spółki przez firmy konkurencyjne lub nielojalnych wspólników. Zarządy stają...

07.02.2008

Sędzia nagrana i ukarana za stronniczość

Karę dyscyplinarną wymierzył Sąd Najwyższy sędzi z Radomia za naruszenie zasady bezstronności podczas wykonywania swoich obowiązków. Dowodem na niezgodne ze standardami zawodu postępowanie sędzi było...

07.02.2008

Inicjatywa sektora hi-tech

Tworzenie przyjaznego otoczenia prawnego i finansowego dla rozwoju sektora hi-tech w Polsce to główny cel nowopowstałej Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Instytucję tę utworzyły...

06.02.2008

Ułatwienia dla przedsiębiorców

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o zmianie Kodeksu spółek handlowych. Ustawa ma na celu implementację do prawa polskiego dyrektywy 2006/68/WE, zmieniającej Dyrektywę Rady...

06.02.2008

Referendarze kontra sędziowie

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych jest oburzone wypowiedzią Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, który postuluje oddzielenie wynagrodzenia sędziów od wynagrodzeń innych...

05.02.2008

Rusza kolejna edycja konkursu ITelect

Kancelaria Grynhoff Woźny Maliński oraz Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland organizują już drugą edycję ogólnopolskiego konkursu z zakresu prawa telekomunikacyjnego, prawa własności...

05.02.2008

II Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli

Więcej informacji o II Europejskiej Konferencji Dyrektorw PrzedszkoliCoraz lepiej rozumiemy, że najważniejsze dla przyszłości są pierwsze lata życia dziecka. Edukacja najmłodszych to czas wyrwnywania...

04.02.2008

Plan organizacji ruchu w związku z realizacją budowy

Budownictwo

Wniosek o zajęcie pasa drogowegoJeżeli w toku realizacji zamierzenia inwestycyjnego zaistnieje konieczność zajęcia pasa drogowego, a w ramach tego prowadzenia czynności powodujących ograniczenie...

04.02.2008

Minister nie chce ujawnić zarobków

Prawnicy

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski nie ujawnił w swym oświadczeniu majątkowym, ile zarobił w zeszłym roku. Zamiast napisać, jaki konkretnie dochód osiągnął w ciągu ostatniego roku z pracy...

04.02.2008