EURO 2007 - Polska na czwartym miejscu!

Jak wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez BSA w maju, Polska znalazła się na czwartym miejscu pośród wszystkich krajów Unii Europejskiej pod względem współczynnika wykorzystywania...

10.06.2008

Nowi Counsels w Lovells

Justyna Szwech i Piotr Łaska z Departamentu Nieruchomości warszawskiego biura Lovells zostali mianowani na stanowisko Counsel....

10.06.2008

EURO 2007 - Polska na czwartym miejscu!

Jak wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez BSA w maju, Polska znalazła się na czwartym miejscu pośród wszystkich krajów Unii Europejskiej pod względem współczynnika wykorzystywania...

10.06.2008

Opłata skarbowa a sprawy z zakresu budownictwa

Budownictwo

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z pźn. zm.) opłacie tej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlega...

09.06.2008

Własność intelektualna i jej ochrona

Analizę systemu ochrony praw autorskich w Polsce i programy walki z piractwem przedstawiono na konferencji Własność intelektualna i jej ochrona - stan obecny, perspektywy i kierunki rozwoju, która...

09.06.2008

Niekonstytucyjne ograniczenie dostępu do akt

Arbitralne decydowanie przez organy postępowania przygotowawczego o dostępie podejrzanego i jego obrońcy do akt sprawy, które uzasadniają wniosek prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania,...

09.06.2008

Co dalej z akcyzą?

Rząd rozważa obniżenie akcyzy, ale tylko i wyłącznie gdy będzie miał pewność, że przełoży się to do spadku cen na stacjach. Tymczasem obniżenie akcyzy ograniczyłoby spadek wpływów podatkowych...

09.06.2008

Polska atrakcyjna dla inwestorów

Raport Ernst & Young Atrakcyjność Inwestycyjna Europy 2008 dowodzi, że zagraniczni inwestorzy bardzo chętnie uwzględniają Polskę w swoich planach inwestycyjnych. Polska zajmuje ponadto drugie miejsce...

09.06.2008

Uporządkują rynek prawniczy

Ruszają prace nad projektem ustawy regulującej wykonywanie profesji prawniczych, w tym także doradców. Z inicjatywą uchwalenia ustawy o świadczeniu pomocy prawnej wystąpiła obradująca w sobotę w...

09.06.2008