Równe traktowanie nierezydentów podatkowych

Jest projekt ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej....

17.09.2009

Glosa do wyroku SN z dnia 9 czerwca 2008 r. (II PK 330/07.)

Samorząd terytorialny

Wyrok Sądu Najwyższego jest już kolejnym judykatem wpisującym się w niekorzystną dla wjtw, burmistrzw i prezydentw miast (ale rwnież starostw w powiatach oraz marszałkw wojewdztwa w wojewdztwach)...

16.09.2009

Imprezy integracyjne a koszty uzyskania przychodów

HR

Komentarz ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie, jak rolę imprez integracyjnych dostrzegają organy skarbowe i czy pozwalają ich koszty (często niebagatelne) traktować jako koszt uzyskania przychodu.

16.09.2009

Obowiązki organizatora imprezy masowej

BHP

Impreza masowa to impreza artystyczno-rozrywkowa lub sportowa, w tym mecz piłki nożnej, z wyjątkiem imprez organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach,...

16.09.2009

Kontrowersje wokół opodatkowania usług wzajemnych

Drobne usługi świadczone sobie nawzajem - wśrd znajomych czy w ramach tzw. bankw czasu - nie są opodatkowane. Podatek powinniśmy jednak zapłacić, gdy korzyści osiąga tylko jedna ze stron -...

16.09.2009

NIK: trzeba szybciej wydawać pieniądze z Unii

Trzeba przyspieszyć kontraktowanie i wydawanie pieniędzy z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, bo inaczej może nam grozić odebranie części środkw wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli...

16.09.2009

Zasób mieszkaniowy gminy

Samorząd terytorialny

Gminy tworzą i samodzielnie gospodarują swoimi zasobami mieszkaniowymi.

15.09.2009

Euro pogłębia kryzys?

Tylko dwa kraje nowej Europy - Słowenia i Słowacja - przyjęły dotychczas unijną walutę. W przypadku pozostałych planowany termin przyjęcia euro raczej się opóźni. Słowację, która zdecydowała na ten...

15.09.2009

Kancelarie w opałach

Skutki kryzysu nie ominęły kancelarii prawnych. Skończyła się era stałego windowania stawek dla klientów i podkupywania najlepszych specjalistów od konkurencji. Warto na jakiś czas zrezygnować z...

15.09.2009