Prawnicy nie muszą ujawniać tajemnicy klienta

Adwokaci i radcy prawni nie muszą raportować w sprawach podejrzanych transakcji swojego klienta. Obowiązująca od 22 października nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nie zmieniła...

27.10.2009

MF: Założenia do zmian w podatkach

Sa już założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, przedłożone przez ministra finansów. W założeniach przewidziano podwyższenie rocznego limitu obrotu: z 10 tys. euro...

27.10.2009

Rząd zachęca do prywatyzacji samorządy

Rząd chce wesprzeć inicjatywy pracownicze w procesach prywatyzacyjnych i upadłościowych. Chodzi także o zwiększenie zainteresowania jednostek samorządu terytorialnego udziałem w procesach...

27.10.2009

Depozyt notarialny ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu

Przy niektórych transakcjach wymagających zawarcia umowy przed notariuszem na żądanie osoby dokonującej transakcji, np. sprzedaży nieruchomości, ten ostatni będzie miał obowiązek przyjąć do depozytu...

27.10.2009

Prezydent wręcza sędziom awanse poziome

Lech Kaczyński wręczył nominacje 78 sędziom. Tym razem otrzymali je tylko sędziowie sądów rejonowych i były to tzw. awanse poziome. Przy okazji prezydent po raz kolejny opowiedział się za utrzymaniem...

27.10.2009

Finaliści konkursu Ernst & Young

Jury konkursu Ernst & Young Przedsiębiorca Roku pod przewodnictwem Pana Jana Krzysztofa Bieleckiego wyłoniło finalistów siódmej edycji konkursu Ernst & Young Przedsiębiorca Roku....

27.10.2009

Prawnicy nie muszą ujawniać tajemnicy klienta

Adwokaci i radcy prawni nie muszą raportować w sprawach podejrzanych transakcji swojego klienta. Obowiązująca od 22 października nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nie zmieniła...

27.10.2009

Koszt zorganizowania i likwidacji placu budowy

Budownictwo

Zgodnie z definicją legalną wyrażoną w art. 3 pkt 10 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pźn. zm.) przez teren budowy należy rozumieć przestrzeń, w ktrej prowadzone są...

26.10.2009

W Sejmie o zmianach w płaceniu zaliczek podatkowych

Korzystne dla przedsiębiorcw zmiany we wpłacaniu zaliczek podatkowych zaczną obowiązywać nie w 2010 r., ale dwa lata pźniej, w 2012 r. - przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustaw: o podatku...

26.10.2009

Jakich informacji może żądać od nas bank?

Bank nie może żądać od kredytobiorcy informacji o wszelkich okolicznościach mogących wpływać na zmianę jego sytuacji finansowej. W umowie z klientem musi znaleźć się precyzyjne wskazanie, jakie...

26.10.2009